ЕКОЛОГІЯ:

ШАНС ВРЯТУВАТИ СВІТ


Сучасний світ дуже мінливий і потребує нашої постійної уваги. Для того, аби йти в ногу з часом, ми щодня маємо слідкувати за новинками науки й техніки, політики й економіки. Ми будуємо пристрої, здатні рухатися за межі Сонячної системи чи проникати всередину клітини, замінити людині її серце на штучне або викликати землетрус. Ми навчили автомобіль їздити без водія, а потужний комп’ютер можемо носити в кишені.


Проте використання технічних досягнень, на жаль, не завжди полегшує людині життя. Частішають урагани, засухи і повені. З’являються нові захворювання. Назавжди зникають види живих організмів, а іноді й цілі ландшафти. На фоні тривожних новин і повідомлень люди почуваються непевно й незахищено.


Як ніколи раніше, існує нагальна потреба формування і дотримання людиною правил взаємовідносин із Природою. Саме тому, абсолютно логічною і надзвичайно потрібною є діяльність екологів – людей, здатних повноцінно усвідомити рівень сучасних небезпек, всебічно їх дослідити, оцінити та запропонувати моделі поведінки суспільства і можливості виживання людства.


Справжньому екологу завжди знайдеться робота, адже для того, щоб рятувати Світ, необхідно добре розумітися на тому, як він влаштований. Щоденні дослідження і відкриття, яскраві враження і емоції, відчуття своєї потрібності і важливості чекають на всіх, хто ступив на цікавий і захопливий шлях природоохоронця.


Підготовка фахівців здійснюється:
 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.
У процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:
 • пройти практику на базі підприємств, державних органів влади та за кордоном;
 • брати активну участь у реальній природоохоронній діяльності;
 • забезпечити частину навчальних кредитів у інших закладах освіти (України та закордонних) або отриманих у неформальній освіті;
 • гнучко планувати власну освітню траєкторію;
 • брати участь у Всеукраїнських і міжнародних конференціях та семінарах.
Випускники можуть працювати в таких установах, підприємствах і оргназаціях:
 • Науково-дослідні установи у галузі технічних і природничих наук;
 • Державні та корпоративні установи екологічного управління;
 • Лабораторії промислових підприємств, санепідемстанцій;
 • Екологічні та митні інспекції;
 • Інспекції з контролю за використанням та охороною земель, захисту рослин, цивільного захисту та техногенної безпеки;
 • Об'єкти природно-заповідного фонду (заповідники, національні природні парки, зоопарки, ботанічні сади тощо).

Посади, які можуть займати випускники:
 • Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки або відділу охорони навколишнього середовища;
 • Інспектор з охорони природи;
 • Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища, природних екосистем, з охорони та захисту лісу, з охорони тваринного світу;
 • Головний технолог з природоохоронних робіт;
 • Екологічний аудитор;
 • Лаборант з аналізу газів та пилу;
 • Молодший науковий співробітник;
 • Фахівець з екологічної освіти; з рекреації; з управління природокористуванням; з економічного моделювання екологічних систем.

Серед наших випускників - держслужбовці, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, громадські активісти.


Форма навчання – денна.
Тривалість навчання – 3 роки і 10 місяців.
БЮДЖЕТ:
1) Національний мультипредметний тест:
 • українська мова: 20 завдань,
 • математика: 20 завдань,
 • історія України: 20 завдань.
2) Мотиваційний лист.
КОНТРАКТ:
1) Мотиваційний лист.
Форма навчання – денна.
Тривалість навчання – 1 рік і 4 місяці.
БЮДЖЕТ
Фаховий іспит з екології та мотиваційний лист
КОНТРАКТ
Мотиваційний лист
Вступ на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється як на місця держзамовлення, так і за кошти фізичних та / або юридичних осіб.
 • Вартість навчання на бакалаврській програмі для вступників у 2022 році буде складати 23100 грн. за один рік.
 • Вартість навчання на магістерській програмі для вступників у 2022 році буде складати 33000 грн. за один рік.