Спеціальність якість, стандартизація та сертифікація, управління проектами

ХОЧЕШ МАТИ СУЧАСНУ КОНКУРЕНТНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?
СТАБІЛЬНУ, ЦІКАВУ ТА ВИСОКООПЛАЧУВАНУ РОБОТУ?
ТОДІ ВИ ПОТРАПИЛИ ЗА АДРЕСОЮ!!!

На нашій кафедрі для Вас відкриті наступні спеціальності:
152«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», спеціалізація – якість, стандартизація та сертифікація.
122«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізація – управління проектами.
Сучасні потреби ринку праці вказують на все більш зростаючий інтерес до фахівців у галузі контролю та менеджменту якості, управління проектами тощо.
Наші висококваліфіковані фахівці ознайомлять Вас з теоретичними знаннями та практичними навичками, які Ви можете застосувати у різноманітних сферах промисловості, державного управління тощо. Студенти запропонованих спеціальностей проходять стажування на провідних підприємствах регіону, зокрема харчової, машинобудівної, хімічної, фармацевтичної промисловості тощо.
Для активних студентів постійно функціонує науковий гурток з якості, де проводяться круглі столи з питань сучасних методів контролю та шляхів покращення якості у виробничій та невиробничій сферах. Також студенти активно долучаються до наукової роботи, що є важливою перевагою при продовженні освіти в аспірантурі.
На базі університету для студентів є вся необхідна інфраструктура, включаючи тренажерні зали, спортивні майданчики, бібліотеки (у тому числі електронна).

Напрямки працевлаштування наших випускників:

  1. Заступник директора з якості;
  2. Менеджер з якості;
  3. Внутрішній аудитор;
  4. Фахівець зі стандартизації та сертифікації;
  5. Контролер, інженер з якості;
  6. Начальник відділу управління якістю, відділу технічного контролю.

Від Вас необхідно:
Диплом про вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр). Студенти, які навчались на контрактній формі навчання мають право спробувати поступити на бюджетну форму навчання. Підтвердженням того, що студент навчався на контрактній формі є довідка з бухгалтерії ВУЗу, де відбувалося навчання.
Як нас знайти?
м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, корпус №1, 8-й поверх, каб. 820.
Тел.: 37-65-76.
Веб-сайт : http://ipn.cdu.edu.ua

 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua