Агрономія

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність: 201 Агрономія

 

Освітній ступінь «бакалавр»: денна і заочна форми навчання, тривалість навчання – 4 роки.

Можливий вступ на 2 курс на основі диплома молодшого спеціаліста (тривалість навчання – 3 роки).

Кваліфікація: бакалавр з агрономії, технолог з агрономії.

Ліцензований обсяг – 200 осіб (по 50 на 1 рік)

Перелік сертифікатів ЗНО:

* За державним замовленням та на контракт: українська мова та література; біологія; хімія або математика

* Тільки на контракт: українська мова та література; історія України; біологія або математика

Основні навчальні дисципліни: землеробство, рослинництво, тваринництво і бджільництво, плодівництво, овочівництво, технології закритого ґрунту, ґрунтознавство, агрохімія, насінництво і насіннєзнавство, фітопатологія з основами вірусології, аграрна економіка та підприємництво, технологія зберігання і переробки продуктів рослинництва тощо.

Перспективи працевлаштування: сільськогосподарські підприємства різних форм власності; науково-дослідні установи НААН України (інститути, станції, лабораторії); обласні і районі управління агропромислового розвитку; коледжі, технікуми; агропромислові господарства, компанії, холдинги та корпорації.

Перелік можливих посад випускників: головний агроном, агрохімік, завідувач кабінету (агрохімічного), агроном аеродрому, агроном з насінництва, агроном із захисту рослин, фахівець із селекції і генетики сільськогосподарських культур, агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), технолог із агрономії.

Матеріально-технічна база. У розпорядженні університету є лабораторії, необхідні для підготовки фахівців за напрямками: рослинництво, тваринництво, агрохімія, ґрунтознавство, агрометеорологія тощо. Навчальною базою є Ботанічний сад університету площею 4,5 га. В ньому зібрано колекцію рослин відкритого і закритого ґрунту, яка нараховує понад 200 видів і сортів. Ботанічний сад має дослідні ділянки, необхідні для проведення експериментів у польових умовах.

Співпраця з аграрними підприємствами та установами. З метою спільної підготовки фахівців, проведення виробничих практик університет заключив договори про співпрацю з провідними підприємствами та установами, які охоплють різні галузі сільського господарства:

- Управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації,

- Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства України» НААН,

- Черкаська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»,

- «Інститут здоров’я рослин», відокремлений підрозділ ТОВ «Фабрика агрохімікатів» ГК UKRAVIT,

- ТОВ «Золотоніські сади»,

- ТОВ «Золотоніський бекон»,

- ПП «Крупське»,

- СТОВ «Степанки»,

- НПК «Фрея-Агро».

Планується розширення переліку партнерів.

Особливості навчання. Під час навчального процесу планується застосовувати сучасну модель підготовки фахівців – дуальну освіту. Значну частину часу студенти будуть опановувати навчальні дисципліни на базі аграрних підприємств, здобуваючи практичні навички, необхідні для подальшої роботи. Залучення провідних фахівців до викладання дозволить забезпечити підготовку випускників, готових до застосування сучасних технологій у сільському господарстві.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua