Склад кафедри

Історія кафедри 

Склад кафедри

Наукова діяльність

Нагороди та відзнаки 

Дисципліни кафедри

Навч. та вироб. практики

Виїзні заняття

Публікації викладачів

Відгуки студентів

Відгуки випускників

Працевлаштування випускників

СПРЯГАЙЛО
Олександр Васильович,
кандидат біологічних наук, доцент,
завідувач кафедри екології та агробіології


Народився 7 березня 1973 року в с. Бобриця Канівського району Черкаської області. У 1995 році закінчив природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1995 по 2001 рік працював учителем у Геронимівській загальноосвітній школі.
У Черкаському національному університеті працює з 2001 року на посадах методиста заочного відділу, викладача, старшого викладача, доцента кафедри екології та агробіології. Закінчив аспірантуру Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, у 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Культивована дендрофлора Середнього Подніпров’я та перспективи її оптимізації».
Заступник голови обласної Громадської ради з екології. Автор понад 50 наукових статей, методичних розробок та навчальних посібників.
Наукові інтереси: дендрологія, інтродукція та акліматизація рослин, охорона та збереження біорізноманіття.

 

БІЛОНОЖКО
Володимир Якович
доктор сільськогосподарських наук, професор


Народився 29 березня 1952 р. в с. Худоліївка Чигиринського району Черкаської області. Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за фахом «Агрономія». У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Селекція та насінництво» у спеціалізованій Вченій раді Всесоюзного селекційно-генетичного Інституту ВАСГНІЛ. З 1984 р. працювава на посаді доцента кафедри економіки Уманського державного аграрного університету, з 1992 по 1997 рр. обіймав посаду декана факультету агрономії. Після закінчення докторантури при кафедрі рослинництва і кормовиробництва в 2004 р. у спеціалізованій Вченій раді Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Рослинництво» на тему «Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України».
З вересня 2005 року – професор, протягом 2005-2015 рр. – завідувач кафедри екології та агробіології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 19 квітня 2006 року обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії аграрної освіти. Фахівець у галузях рослинництва, насіннєзнавства, селекції, насінництва, агроекології, економіки сільського господарства. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць.
Нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за впровадження нових високопродуктивних сортів гречки, Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у справу розбудови вітчизняної сільськогосподарської науки і освіти, підготовку високопрофесійних фахівців, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.

 

ДЕРІЙ
Сергій Іванович
кандидат біологічних наук, доцент

Народився 8 лютого 1952 року в м. Біла Церква Київської області. У 1974 р. закінчив природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Учитель біології з додатковою спеціальністю хімія». З 1974 до 1986 року працював учителем біології Спасівської СШ (Львівська область) та Вергунівської СШ (Черкаська область).
У Черкаському національному університеті працює з 1986 року на посадах старшого викладача кафедри ботаніки, завідувача кафедри ботаніки. З 1987 по 2005 рік – декан біологічного факультету. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив мутагенних факторів на деякі інтродуковані деревні рослини» у спеціалізованій Вченій раді Московського державного університету.
Член Українського ботанічного товариства, Українського товариства генетиків, біохіміків, фізіологів та біофізиків. Фахівець у галузях біології, генетики, хімії, екології, методики викладання біології. Автор понад 50 наукових, навчально-методичних публікацій та навчальних посібників. Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, Черкаської облдержадміністрації, Черкаського національного університету. Відмінник народної освіти.

 

ГАВРИЛЮК
Максим Никандрович
кандидат біологічних наук, доцент


Народився 18 липня 1973 року в м. Канів Черкаської області. У 1996 р. закінчив природничий факультет Черкаського державного університету, отримав кваліфікацію «Вчитель біології і хімії». Протягом 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі.
У Черкаському національному університеті працює з 1999 р. на посадах асистента кафедри біології, старшого викладача, доцента кафедри екології та агробіології. Протягом 2005-2008 рр. – декан біологічного факультету; 2008−2010 рр. – директор ННІ природничих наук. З 2010 р. – начальник відділу навчально-методичної роботи університету.
Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Орлан-білохвіст в Україні: сучасний стан, біологія і охорона» у спеціалізованій Вченій раді Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (2002). Член редакційної ради Українського орнітологічного журналу «Беркут» та редакційної колегії Вісника Черкаського університету (серія «Біологічні науки»).
Основне коло наукових інтересів: орнітофауна Середнього Придніпровʼя та її зміни, хижі птахи, біорізноманіття, охорона природи. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій. Учасник декількох міжнародних проектів, спрямованих на вивчення та охорону хижих птахів. Учасник міжнародних наукових конференцій, семінарів, що проходили в Україні, Швеції, Німеччині, ОАЕ, Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині та Росії.

 

КОНОГРАЙ
Володимир Анатолійович
кандидат біологічних наук, доцент

Народився 17 травня 1983 року в с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області. У 2005 році закінчив магістратуру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Біологія».
У період з 2005 по 2008 рр. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Під керівництвом доктора біологічних наук, професора Д.В. Дубини, підготував та захистив у 2013 році кандидатську дисертацію за темою «Рослинність Кременчуцького водосховища: структура, антропогенна динаміка, охорона».
З 2008 року працює на кафедрі екології та агробіології на посадах старшого лаборанта, викладача, старшого викладача, доцента. Виконує обов’язки заступника директора ННІ природничих наук з навчальної роботи.
Автор понад 25 наукових статей та методичних публікацій.
Наукові інтереси: геоботаніка, заповідна справа, екологічне інспектування.

 

СПРЯГАЙЛО
Оксана Анатоліївна,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Народилася 14 липня 1973 року в м. Лейпциг (Німеччина). У 1995 році закінчила природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Біологія та хімія». У 1995-2000 рр. працювала вчителем Геронимівської ЗОШ Черкаського району та навчалася в аспірантурі Черкаського державного університету за спеціальністю «Ботаніка».
У Черкаському національному університеті працює з 2000 р. на посадах асистента, старшого викладача кафедри біології, доцента кафедри екології та агробіології. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Біологічні особливості та продуктивність груші залежно від сорто-підщепних комбінувань в умовах Правобережного Лісостепу України». Виконує обов’язки заступника директора ННІ природничих наук з наукової роботи.
Автор понад 60 статей, методичних розробок та навчальних посібників, співавтор 5 сортів груші.
Наукові інтереси: біологія та екологія дикорослих і культурних рослин, методика викладання біології.

 

ТИТАРЕНКО
Лариса Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент


Народилася 30 березня 1972 року в с. Старий Іржавець Оржицького району Полтавської області. У 1995 році закінчила природничий факультет Черкаського педагогічного інституту за спеціальністю «Біологія та хімія». У Черкаському національному університеті працює з 1996 року на посадах лаборанта кафедри біології, секретаря біологічного факультету, методиста з координації проблем ліцензування та акредитації. З 2006 року –  викладач, доцент кафедри екології та агробіології.
З 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі теорії та історії педагогіки Черкаського національного університету. У 2007 році захистила дисертацію на тему: «Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету».
Фахівець у галузях теорії та методики виховання, біології, екології. Автор понад 30 наукових публікацій та методичних розробок.

 

ГРЕЧАНА
Оксана Анатоліївна


Народилася 11 серпня 1981 року в м. Тальне Черкаської області. У 2003 році закінчила біологічний факультет Черкаського національного університету за спеціальністю «Вчитель біології та екології».
З 2003 року працює на посаді старшого лаборанта та викладача кафедри екології та агробіології.

 

КОРОБКО
Олександр Олександрович

Народився 23 жовтня 1990 року в с. Почапинці Лисянського району Черкаської області.
У 2010 році закінчив Черкаський медичний коледж (спеціальність "Лікувальна справа"), а у 2013 – Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького і отримав вищу освіту за спеціальністю «Екологія».
З 2012 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри екології та агробіології, з 2014 року навчається в аспірантурі Уманського національного університету садівництва за спеціальністю 03.00.12 фізіологія рослин

 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua