Наукова діяльність

Історія кафедри 

Склад кафедри

Наукова діяльність

Нагороди та відзнаки 

Дисципліни кафедри

Навч. та вироб. практики

Виїзні заняття

Публікації викладачів

Відгуки студентів

Відгуки випускників

Працевлаштування випускників

Наукова робота


Від часу створення кафедри екології та агробіології у 2002 році і дотепер її співробітниками проводяться різнопланові наукові дослідження, за результатами яких було захищено п’ять кандидатських дисертацій, отримано п’ять авторських свідоцтв та шість патентів на винаходи, опубліковано монографії («Екологічна мережа Центрального Придніпров'я», «Заповідна Черкащина», «Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки»), навчальні і навчально-методичні посібники («Агробіоценологія», «Ґрунтознавство», «Метеорологія та кліматологія», «Заповідна справа», «Ботаніка з основами екології рослин», «Зоологія з основами екології тварин» та ін.), понад 200 наукових статей.
Доктором сільськогосподарських наук, професором В.Я. Білоножком проводяться дослідження впливу екологічних та агротехнічних факторів на посівні якості і врожайні властивості насіння круп’яних культур.
Професор В.Я. Білоножко є членом двох докторських спеціалізованих вчених рад з розгляду та проведення захистів дисертацій за спеціальностями 06.01.09 – рослинництво, 03.00.12 – фізіологія рослин і 03.00.07 – мікробіологія. Він автор двох монографій, чотирьох навчальних посібників та інших наукових видань (у т. ч. у співавторстві). Має понад 70 опублікованих наукових статей у фахових та міжнародних журналах.

Кандидатом біологічних наук, доцентом М.Н. Гаврилюком ведеться моніторинг орнітофауни Середнього Подніпров’я та розробляється стратегія її збереження.
З 2012 року М.Н. Гаврилюк увійшов до складу Робочої групи з розробки охорони сокола-балабана (Falco cherrug) (Saker Task Force), створеної під егідою Боннської конвенції, та разом з іншими фахівцями брав участь у створенні Глобального плану дій з охорони цього птаха.

Кандидатом біологічних наук, доцентом О.В. Спрягайлом досліджено культивовану дендрофлору Середнього Подніпров’я та розроблено рекомендації щодо її оптимізації. О.В. Спрягайло входить до складу робочої групи науковців, яка ініціювала та розробила обґрунтування створення Національного природного парку «Холодний Яр».
Кандидатом біологічних наук, доцентом В.А. Конограєм досліджено структуру і динаміку рослинності Кременчуцького водосховища та запропоновано заходи щодо її охорони.
Доцентами О.В. Спрягайлом та В.А. Конограєм розроблено та передано до Департаменту екології Черкаської ОДА дев’ять наукових обґрунтувань на створення нових об’єктів природно-заповідного фонду України.

Кандидат педагогічних наук, доцент Л.М. Титаренко проводить дослідження, спрямовані на вивчення формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університетів.
Кандидат біологічних наук, доцент С.І. Дерій, кандидат сільськогосподарських наук, доцент О.А. Спрягайло та доцент О.В. Спрягайло – співавтори навчальних посібників з біології для абітурієнтів, що неодноразово перевидавалися («Біологія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів», «Біологія: комплексне видання, «Біологія: експрес-підготовка»).
Під керівництвом доцентів М.Н. Гаврилюка, С.І. Дерія та О.А. Спрягайло вже кілька років поспіль школярі проводять наукові дослідження та здобувають призові місця на міському, обласному і Всеукраїнському етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Важливою компонентою наукової роботи кафедри є і науково-дослідницька робота студентів-екологів, які беруть активну участь у роботі наукового студентського гуртка кафедри, студентських наукових конференціях та конкурсах. Протягом останніх років студенти-екологи опублікували понад 50 наукових робіт. У 2015 році Анастасія Гармідер отримала диплом ІІ ступеня, у 2016 році Катерина Лавріненко – диплом І ступеня, Анна Молчанова і Катерина Процишіна – диплом ІІІ ступеня на заключному етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Екологія та екологічна безпека».

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua