Публікації викладачів


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sigpro has a deprecated constructor in /var/www/virtual/ipn.univer.ck.ua/html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 19

Історія кафедри 

Склад кафедри

Наукова діяльність

Нагороди та відзнаки 

Дисципліни кафедри

Навч. та вироб. практики

Виїзні заняття

Публікації викладачів

Відгуки студентів

Відгуки випускників

Працевлаштування випускників

Список публікацій викладачів кафедри екології та агробіології


2012 рік

Навчальні та навчально-методичні посібники


Біологія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-метод посіб. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / О. А. Біда, С. І. Дерій, Л.М. Ілюха та ін. – К: Літера ЛТД, 2012.– 672 с.

Біологія: комплексне видання / О. А. Біда, С. І. Дерій, О.  В. Ілюха та ін.. – К.: Літера ЛТД, 2012. – 488 с.

Сливка Л.Ф. Ботаніка з основами екології рослин. Частина 2. Систематика рослин. – навч. посібн. для студ. 2 курсу денної та заочної форм навч. напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Л.Ф. Сливка, О.А. Спрягайло. – Черкаси: ПП «Дар-Гранд», 2012. – 88 с.

Спрягайло О. А. Робочий зошит з ботаніки: навч.-метод. посібн. для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія / О. А. Спрягайло, Л. Ф. Сливка, В. В. Осипенко. – вид. 2-ге, доп. – Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2012. – 76 с.

Спрягайло О.А. Методичні рекомендації до лабораторних занять з навчальної дисципліни „Ботаніка” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – біологія. Частина 2. Вищі спорові та насінні рослини. / Спрягайло О.А., Сливка Л.Ф., Осипенко В.В. – вид. 2-ге, доп. – Черкаси: ПП «Дар-Гранд», 2012. – 96 с.

Спрягайло О.А. Робочий зошит з ґрунтознавства студента 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія; 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: навч.-метод. посібн. / О.А. Спрягайло, О.В. Спрягайло. – Черкаси: ПП «Дар-Гранд», 2012. – 88 с.

Статті


Relationship between the Central and East European Saker falcon populations based on results of ringing schemes and satellite-tracking / Prommer M., Milobog Yu., Gavrilyuk M., Vetrov V., Bagyura J. // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27-30 сентября 2012 г. – Кривой Рог: Изд. ФЛ-П Чернявский Д.Л., 2012. – С. 434-445.

Білоножко В. Я. Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого / В. Я. Білоножко, В. П. Карпенко, С. П. Полторецький, Р. М. Притуляк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спец. випуск до VII науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – 2012. – С. 308-310.

Білоножко В. Я. З історії кафедри екології та агробіології / В.Я. Білоножко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку (15-16 березня). – Черкаси : ФОП Белінська О.Б., 2012. – С. 10-16.

Білоножко В. Я. Фізіологічне обґрунтування механізмів зниження негативної дії гербіцидів на культурні рослини / В. Я. Білоножко, В. П. Карпенко, С. П. Полторецький // Вісник Черкаського університету. – Серія: Біологічні науки. Випуск 2 (215). − Черкаси, 2012. − С. 7-11.

Гаврилюк М. Н. История формирования и современное состояние зимовок обыкновенного канюка в Украине / М. Н. Гаврилюк, С. В. Домашевский // Канюки Северной Евразии: распространение, состояние популяций, биология: Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27-30 сентября 2012 г. – Кривой Рог:ООО «Центр-Принт», 2012. – С. 22-35.

Гаврилюк М. Н. Осенняя миграция соколообразных в районе Кременчугского водохранилища / М. Н. Гаврилюк, А. В. Илюха, Н. Н. Борисенко // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27-30 сентября 2012 г. – Кривой Рог: Изд. ФЛ-П Чернявский Д.Л., 2012. – С. 466-473.

Галушко О. С. Геоботанічні дослідження на території Урочища Холодний Яр у контексті збалансованого розвитку / О. С. Галушко, Б. В. Легоняк, Л. М. Титаренко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку (15-16 березня). – Черкаси, 2012. – С. 83-85.

Грищенко В. Н. Орлан-белохвост в Каневском заповеднике и его окрестностях / В. Н. Грищенко, М. Н. Гаврилюк // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27-30 сентября 2012 г. – Кривой Рог: Изд. ФЛ-П Чернявский Д.Л., 2012. – С. 335-340.

Дерій С. І. Операційно-процесуальний аналіз проведення польових практик у ВНЗ / С. І. Дерій, Л. М. Титаренко, В. А. Конограй // Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2012. – С. 150-153.

Дерій С. І. Формування професійної компетентності студентів на заняттях з генетики / С. І. Дерій, Л. М. Титаренко, О. А. Спрягайло // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: зб. наук. праць, присвяч. 125-річчю від дня народж. М. І. Вавилова. – 2012. – Т. 4. – С. 57-62.

Зінченко О. І. Оцінка адаптаційних властивостей агроценозів в онтогенезі / О. І. Зінченко, В. Я. Білоножко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку (15-16 березня). – Черкаси : ФОП Белінська О.Б., 2012. – С. 240-241.

Карпенко В. П. Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого / В. П. Карпенко, В. Я. Білоножко, С. П. Полторецький, Р. М. Притуляк // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку (15-16 березня). – Черкаси : ФОП Белінська О.Б., 2012. – С. 17-20.

Карпенко В. П. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин / В. П. Карпенко, В. Я.Білоножко, С. П. Полторецький, Р. М. Притуляк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – № 2. − Полтава, 2012. − С.7-13.

Конограй В. А. Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. – Сер. Біол. Науки. – 2012.–.Вип №2 (215). – С. 67-72.

Конограй В. А. Сингенетичні особливості новостворенних алювіальних острівних ділянок Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку (15-16 березня). – Черкаси : ФОП Белінська О.Б., 2012. – С. 91-94.

Потенціал Урочища «Холодний Яр» як унікальної бази для проведення навчальних практик студентів-екологів / В. Я. Білоножко, М. Н. Гаврилюк, Л. М. Титаренко та ін. // Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2012. – С. 143-146.

Спрягайло О. В. Дендроергазіофіти Середнього Подніпров’я / О. В. Спрягайло // Інтродукція, селекція та захист рослин : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., 25-28 вересня 2012 р. – Донецьк, 2012. – С. 224.

Спрягайло О. В. Дендрологічні об’єкти природно-заповідного фонду Середнього Подніпров’я / О. В. Спрягайло // Вісник Львівського університету. – Серія біологічна. 2012. – Випуск 58. – С. 117-124.

Спрягайло О. В. Дендросозоекзоти у складі об’єктів озеленення Середнього Подніпров’я / О. В. Спрягайло // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку (15-16 березня). – Черкаси, 2012. – С. 240-241.

Спрягайло О. В. Меморіальні дерева як об’єкти екотуризму / О. В. Спрягайло, О. А. Спрягайло // Технологічні особливості охорони, збереження та лікування багатовікового історичного дерева «Дуба Максима Залізняка»: Матеріали І та ІІ Міжнародних науково-практичних семінарів (2009, 2011 р.р). – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2012. – С. 85-87.

Спрягайло О. В. Перспективи збереження та розмноження вікових дерев у Середньому Подніпров’ї / Спрягайло О. В. // Технологічні особливості охорони, збереження та лікування багатовікового історичного дерева «Дуба Максима Залізняка»: Матеріали І та ІІ Міжнародних науково-практичних семінарів. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2012. – С. 25-28.

Спрягайло О. В. Репродуктивна здатність видів культивованої дендрофлори Середнього Подніпров’я / О. В. Спрягайло // Фіторізноманіття природних і антропогенних ландшафтів: Матер. Міжнар. наук. конф. 17-18 жовтня 2012 р. – Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – 2012. – № 3. – С. 90-95.

Спрягайло О. В. Санітарний стан деревних рослин у складі об’єктів озеленення міських населених пунктів Середнього Подніпров’я / О. В. Спрягайло // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячена 100-річчю від дня народження Д.С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога) / За редакцією М. В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2012. – С. 60-62.

Спрягайло О. В. Сезонні біоритми видів культивованої дендрофлори Середнього Подніпров’я / Спрягайло О. В. // Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки. – Черкаси, 2012. – Вип. 39 (252). – С. 105-110.

Спрягайло О. Охоронна рівнинної популяції Galanthus plicatus Bieb. в урочищі Холодний Яр / О. Спрягайло, Є. Осадчий, Р. Цинда // Біосфера ХХІ століття : матеріали IV Всеукр. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів (2-5 квітня 2012 р.). – Севастополь, 2012. – С. 76-78.

Титаренко Л. М. Метод проектів як засіб формування екологічної компетентності студентів / Л. М. Титаренко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку (15-16 березня). – Черкаси, 2012. – С. 232 – 236.

Титаренко Л. М. Мотиваційно-ціннісна складова як структурний елемент екологічної компетентності студентів / Л. М. Титаренко // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 19 (232). − Черкаси, 2012. − С.123-128.
Титаренко Л. М. Сутнісні характеристики екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей / Л. М. Титаренко // Екологія та освіта: актуальні проблеми природокористування в умовах наростаючих ризиків техногенних катастроф / Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2012 рік. – Черкаси, 2012. – С. 69-72.

 Повернутись на початок сторінки


 

2013 рік

Навчальні та навчально-методичні посібникиБіологія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-метод посіб. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / О. А. Біда, С. І. Дерій, Л. М. Ілюха та ін. – К: Літера ЛТД, 2013.– 672 с.

Біологія: комплексне видання / О.А. Біда, С.І. Дерій, О. В. Ілюха та ін. – К.: Літера ЛТД, 2013. – 488 с

Спрягайло О. А. Робочий зошит з ботаніки: навч.-метод-посібн. для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія. Ч. 2. Вищі спорові та насінні рослини / О. А. Спрягайло, В. В. Осипенко, Л. Ф. Сливка. – Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2013. – 96 с.

Спрягайло О. А. Робочий зошит з ґрунтознавства студента 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія; 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / О. А. Спрягайло, О. В. Спрягайло. – вид. 2-ге, випр. – Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2013. – 88 с.

Сливка Л. Ф. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Ботаніка з основами екології рослин» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».Частина 2. Систематика рослин / Л. Ф. Сливка, О. А. Спрягайло. – вид. 2-ге, випр. – Черкаси, 2013. – 62 с.


Статті


Борисенко М. М. До вивчення орнітофауни (водоплавні та навколоводні птахи) Липівського орнітологічного заказника (Черкаська область) у гніздовий період / М. М. Борисенко, М. Н. Гаврилюк, О. В. Ілюха // Наук. записки природного заповідника «Мис Мартьян». – Вип. 4. Матер. Міжнар. наук. конф. «40 років Природному  запов. «Мис Мартьян», 14-17 травня 2013 р., Ялта. – Ялта, 2013. – С. 116.

Гаврилюк М. Н. Значение очистных сооружений города Черкассы (Украина) для зимуючих водно-болотных птиц / М. Н. Гаврилюк, А. В. Илюха, Н. Н. Борисенко // Зоологические чтения: матер-лы Междунар. науч.-практич. конф, посвященной памяти проф. И.К. Лопатина (Гродно, 14-16 марта 2013 года). – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2013. – С. 82-85.

Гаврилюк М. Н. Роль Липовского орнитологического заказника для мигрирующих охотничьих водоплавающих птиц / М. Н. Гаврилюк, А. В. Илюха, Н. Н. Борисенко // Матер-лы 5-ой Междунар. научно-практ. конф. «Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России». – М., 2013. − С. 132-133.

Дерій С. І. Застосування крес-салату (Lеpidium sativum L.) для оцінки вмісту важких металів в модельований водній культурі / С. І. Дерій, В. Я. Білоножко, М. О. Педченко // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2013. – Т. 12. – С. 33-38.

Ілюха О. В. Весняні міграційні скупчення водно-болотних птахів у Липівському орнітологічному заказнику в 2011-2013 рр. / О. В. Ілюха, М. М. Борисенко, М. Н. Гаврилюк // Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. – 2013. – Вип. 2 (255). – С. 40-47.

Спрягайло О. В. Оцінка потенційних загроз віковим деревам Quercus robur L. / О. В. Спрягайло // Історико-культурні та природоохоронні аспекти збереження багатовікових дерев: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ-Чигирин, 2013. – С. 41-42.

Спрягайло О. В. Поширеність деревних рослин у об’єктах озеленення Середнього Подніпров’я / О. В. Спрягайло // Матер. IV Міжнародної наукової конференції “Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку” (до 225-річчя Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України), 23-26 вересня 2013 року. – Б.Церква. – 2013. – С. 45-46.

 

 Повернутись на початок сторінки


 

2014 рік

Навчальні та навчально-методичні посібники


Агробіоценологія
/ [В. Я. Білоножко, С. П. Полторецький, В. П. Карпенко та ін. ]. За ред. В. Я. Білоножка. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс», 2013. – 340 с. (Гриф МОНУ).

Біологія: експрес-підготовка / О. А. Біда, С. І. Дерій, Л. І. Прокопенко, О. А. Спрягайло, О. В. Спрягайло та ін. – К.: Літера ЛТД, 2014. – 366 с.

Біологія: комплексне видання / О. А. Біда, С. І. Дерій, Л. І. Прокопенко, О. А. Спрягайло, О. В. Спрягайло та ін. – К.: Літера ЛТД, 2014. – 488 с.

Нінова Т. С. Аналітична хімія навколишнього середовища: навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки 6.040101 – хімія / Т. С. Нінова, В. А. Конограй. – Черкаси, 2014. – 178 с.

Сливка Л. Ф. Ботаніка з основами екології рослин. Частина 2. Систематика рослин. – навч. посібн. для студ. 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Л. Ф. Сливка, О. А. Спрягайло. – вид. 2-ге, доп. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. – 88 с.

Сливка Л. Ф. Лабораторні заняття з систематики архегоніальних рослин: навч.-метод. посібн. для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.070402 – Біологія, спеціалізації «Ботаніка» / Л. Ф. Сливка, О. А. Спрягайло. – вид. 2-ге, доп. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. – 80 с.

Спрягайло О. А. Грунтознавство: навч.-метод. посібн. для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.040102 – Біологія та 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / О. А. Спрягайло, О. В. Спрягайло. – Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2014. – 88 с.

Спрягайло О.А. Робочий зошит з ботаніки: навч.-метод. посібн. для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040102 – Біологія. Частина 1. Водорості, гриби, лишайники. – вид. 2-ге, випр. і доп. / О. А. Спрягайло, В. В. Осипенко, Л. Ф. Сливка. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. – 96 с.

Титаренко Л. М. Метеорологія і кліматологія: навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Л. М. Титаренко. – Черкаси, 2014. – 172 с.

Титаренко Л. М. Метеорологія і кліматологія: практично-семінарські заняття для студентів денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів екологічних спеціальностей / Л. М. Титаренко. – Черкаси, 2014. – 50 с.

Статті


Білоножко В. Я. Активність ростових процесів рослин гречки залежно від строків сівби / В.Я. Білоножко, С.П.Полторецький, Н.М. Полторецька // Збірн. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Листопад 2014 р. – С. 187-190.

Current status of the Lesser Spotted Eagle in Ukraine / S. Domashevsky, M. Gavrilyuk, Yu. Milobog, V. Vetrov // International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) / 25-27 September 2014, Košicka Bela, Slovakia. Book of Abstractrs. – P. 32.

Встречи морской чайки на Среднем Днепре / М. Н. Гаврилюк, С. В. Домашевский, А. В. Илюха и др. // Беркут. – 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 171-172.
Гаврилюк М. Н.

Гаврилюк М. Н. Строки сезонних міграцій птахів у районі Кременчуцького водосховища у 2003-2012 рр. / М. Н. Гаврилюк, О. В. Ілюха, М. М. Борисенко // Авіфауна України. – 2014. – Вип. 5. – С. 67-81.

Гнездование ходулочника и шилоклювки в Черкасской области / М. Н. Гаврилюк, А. В. Илюха // Беркут. – 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 169-171.

Зимівля водоплавних і навколоводних птахів у районі Кременчуцького водосховища в зимові періоди 2012/2013 та 2013/2014 рр. / М. Н. Гаврилюк, В. М. Грищенко, О. В. Ілюха та ін. // Вісник Черкаського університету. – Серія Біологічні науки. – 2014. – №2 (295). – С. 32-37.

Зимівля водоплавних і навколоводних птахів у районі Кременчуцького водосховища в зимові сезони 2010/2011 та 2011/2012 рр. / М. Н. Гаврилюк, О. В. Ілюха, М. М. Борисенко та ін. // Авіфауна України. – 2014. – Вип. 5. – С. 36-43.

Конограй В. А. Особенности зарастания Кременчугского водохранилища / В. А. Конограй // Билогия внутренних вод. – 2014. – Т 2. – С. 1-7.

Конограй В. А. Синтаксономія класу Lemneteа Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Київського національного університету. – 2014. – №1. – С. 41-46.

Конограй В. А. Сучасний стан охорони рослинного покриву на території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Природа Західного Поділля: збірн. наук. праць. – 2014. – №11. – С. 220-225.

Конограй В. А. Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету. – 2014. – №2. – С. 59-64.

Конограй В.А. Перспективи використання водних макрофітів у формуванні декоративних композицій водойм паркової зони м. Черкаси     / А. Конограй // Збірн. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Листопад 2014 р. – С. 9-11.

Лизогуб В. С. Життєвий і творчий шлях Федора Федоровича Боєчка / В. С. Лизогуб, С. І. Дерій, М. Н. Гаврилюк //Вісник Черкаського університету. – Серія біологічні науки. – №2 (295). – 2014. – С. 3-6.

Полторецький С. П. Агроекологічні особливості формування насіння гречки в умовах правобережного Лісостепу / С. П. Полторецький, Н. М. Полторецька, В. Я. Білоножко // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2013.

Спрягайло О. В. Урочище «Ходачки» - перспективна пам'ятка природи / О. В. Спрягайло, С. Я. Діденко, Л. В. Миколенко // Вісник Черкаського університету - Черкаси : ЧНУ. – № 2 (295), 2014. – С .106-109.

Спрягайло О. В. Біоморфологічна структура культивованої дендрофлори Середнього Подніпровʼя / О.В. Спрягайло // Збірн. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Листопад 2014 р. – С. 29-31.

Спрягайло О. В. Перспективи збагачення таксономічного різноманіття культивованої дендрофлори Середнього Подніпровʼя / О.В. Спрягайло // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – Черкаси, 2014. – №36 (329). – С. 108-115.


Природоохоронні аспекти викладання дисципліни «Озеленення населених пунктів» / В.Я. Білоножко, О.А. Спрягайло, Л.М. Титаренко, Л.Ф. Сливка // Збірн. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Листопад 2014 р. – С. 26-28.

 Повернутись на початок сторінки


2015 рік


Навчальні та навчально-методичні посібники


Біологія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-метод посіб. – 4-те вид., переробл. та доповн. / О. А. Біда, С. І. Дерій, Л.М. Ілюха та ін. – К: Літера ЛТД, 2015.– 672 с.

Біологія: комплексне видання / О.А. Біда, С.І. Дерій, Л.І. Прокопенко, О.А. Спрягайло, О.В. Спрягайло та ін. – К.: Літера ЛТД, 2015. – 496 с.

Конограй В.А. Заповідна справа: навчально -методичний посібник для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / В.А. Конограй. – Черкаси: ФОП Белінська, 2015. – 105 с.

Сливка Л. Ф. Ботаніка з основами екології рослин. Частина 1. Морфологія та анатомія рослин. – навч. посібн. для студ. 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Л. Ф. Сливка, О. А. Спрягайло. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – 92 с.

Спрягайло О.А. Ґрунтознавство: навч.-метод. посібн. для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.040102 – Біологія та 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / О.А. Спрягайло, О.В. Спрягайло. – вид. 2-ге, випр. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – 88 с.

Спрягайло О.А. Робочий зошит з ботаніки: навч.-метод. посібн. для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040102 – Біологія. Частина 1. Водорості, гриби, лишайники. – вид. 2-ге, репринтне / О. А. Спрягайло, В. В. Осипенко, Л. Ф. Сливка. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – 96 с.

Спрягайло О.А. Робочий зошит з ботаніки: навч.-метод. посібн. для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія. Частина 2. Вищі спорові та насінні рослини. / О.А. Спрягайло, Л.Ф. Сливка, В.В. Осипенко. – вид. 2-ге, змін. і доп. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – 92 с.

Статті


Current status of the Lesser Spotted Eagle in Ukraine / Domashevsky S., Gavrilyuk M., Milobog Yu., Vetrov V. // Slovak Raptor Journal. – 2015. – Vol. 9, Is. 1. – Р. 92-93 (0,05 др. арк.)..

Білоножко В. Я. Еколого-біологічні причини нестабільної врожайності гречки / В. Я. Білоножко, С. П. Полторецький, Н. М. Полторецька // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» – Черкаси, 2015. – С. 14-17.

Гаврилюк М. Н. Про зимівлю соколоподібних у Середньому Придніпров’ї / М. Н. Гаврилюк, О. В. Ілюха, М. М. Борисенко // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» – Черкаси, 2015. – С. 39-42.

Гаврилюк М. Н. Самарський Сергій Левкович: сто років – сто спогадів / М. Н. Гаврилюк, І. С. Митяй, В. І. Стригунов // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» – Черкаси, 2015. – С. 86-89.

Дерій С. І. Популяції чистотілу великого (Chelidonium majus L. ) в умовах антропогенного ландшафту / С. І. Дерій, З. А. Дженжеруха, Б. Р. Білоусова // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» – Черкаси, 2015. – С. 59-62.

Конограй В. А. Зміни рослинності Кременчуцького водосховища внаслідок зниження рівня води / В.А. Конограй /// Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» – Черкаси, 2015. – С. 5-7.

Конограй В. А. Зміни рослинності території Кременчуцького водосховища під дією рекреаційного навантаження / В.А. Конограй // Збірник матеріалів XVІІ Всеукр. наук. конф. молодих учених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» – Черкаси, 2015. – С. 65-67.

Конограй В. А. Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Artemisietea vulgaris) території Кременчуцького водосховища / В.А. Конограй, В.В. Осипенко // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – Черкаси, 2015. – №2. – С. 48-55.

Мельник Ю. Ю. Небезпека накопичення радону в житлових приміщеннях / Ю. Ю. Мельник, О. В. Спрягайло // Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: М-ли Всеукр наук.-практ. конф. курсантів та студентів. – 8 квітня 2015 р., м. Черкаси. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2015. – С. 47-49.

Спрягайло О. А. Використання методу біотестування в науково-дослідній роботі учнів / О.А. Спрягайло, Н.П. Мигаль // Біологія: науково-методичний журнал. – № 16-18 (460-462). – Червень 2015 р. – С. 31-36.

Спрягайло О. А. Вплив аеротехногенного забруднення на морфометричні показники Pinus sylvestris L. / О. А. Спрягайло, С. Д. Скробач // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» – Черкаси, 2015. – С. 139-143.

Спрягайло О. А. Потенційно інвазійні види культивованої дендрофлори Середнього Подніпровʼя як загроза біорізноманіттю регіону / О. А. Спрягайло, О. В. Спрягайло // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» – Черкаси, 2015. – С. 143-145.

Спрягайло О. В. Ботаніко-географічний аналіз культивованої дендрофлори Середнього Подніпров’я / О.В. Спрягайло // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 108-114.

Спрягайло О. В. Використання природного потенціалу територій для проведення навчально-експедиційної практики студентів / О. В. Спрягайло // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки . – 2015. – Вип. 34. – С. 132-137.

Спрягайло О. В. Раритети культивованої дендрофлори Середнього Подніпров’я/ О. В. Спрягайло // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки . – 2015. – Вип. 19. – С. 115-120.

Спрягайло О. В. Таксономічне різноманіття найважливіших об'єктів озеленення Середнього Подніпров'я / О.В. Спрягайло // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 96-102.

Титаренко Л. М. Навчальна польова практика студентів як форма збереження біорізноманіття / Л.М. Титаренко // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» – Черкаси, 2015. – С. 153-156.

Шаповал Ю. А. Просідання ґрунтів на лесових породах як чинник екологічного ризику / Ю.А. Шаповал, О.А. Спрягайло // Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: М-ли Всеукр наук.-практ. конф. курсантів та студентів. – 8 квітня 2015 р., м. Черкаси. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2015. – С. 249-251.

Шмачкова Ю. М. Руйнування берегів Дніпровських водосховищ (на прикладі Кременчуцького водосховища) / Ю.В. Шмачкова, В.А. Конограй // Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: М-ли Всеукр наук.-практ. конф. курсантів та студентів. – 8 квітня 2015 р., м. Черкаси. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2015. – С. 255-257.

 

 Повернутись на початок сторінки

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua