Історія кафедри і сьогодення

Історія кафедри 

Склад кафедри

Наукова діяльність

Нагороди та відзнаки 

Дисципліни кафедри

Навч. та вироб. практики

Виїзні заняття

Публікації викладачів

Відгуки студентів

Відгуки випускників

Працевлаштування випускників

Історія кафедри і сьогодення


Кафедра екології та агробіології у складі ННІ природничих наук була створена 15 березня 2002 року. В організації кафедри і розгортанні наукової роботи значну роль відіграв доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений працівник сільського господарства України Михайло Іванович Бащенко, який очолював її до 2005 року.
Протягом десяти років (2005-2015 рр.) завідувачем кафедри був Володимир Якович Білоножко – доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член (академік) Міжнародної академії аграрної освіти. Ним створено наукову школу, яка вивчає агроекологічні аспекти вирощування круп’яних культур.
У червні 2015 року кафедру очолив Олександр Васильович Спрягайло – кандидат біологічних наук, дендролог, ініціатор створення ряду природно-заповідних об’єктів на теренах Черкащини.
Кафедра забезпечує викладання більшості фундаментальних та прикладних дисциплін спеціальності «Екологія».

У навчальному процесі використовуються навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні розробки, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри та університету. У процесі навчання широко застосовуються новітні технічні засоби навчання, комп’ютерні технології. Для проведення моніторингових досліджень студентами використовуються лабораторії з аналітичного контролю якості навколишнього середовища, фізико-хімічних методів аналізу та центр фізико-хімічних досліджень. Практичне спрямування навчального процесу та фахові практики дають змогу студентам-екологам отримати ґрунтовні знання та по завершенню навчання знайти своє місце в умовах ринкової економіки.
Випускники кафедри працюють у науково-дослідних установах у галузях технічних і природничих наук; державних та корпоративних установах екологічного управління; вищих навчальних закладах; лабораторіях промислових підприємств; екологічних інспекціях, інспекціях з контролю за використанням та охороною земель, захисту рослин, цивільного захисту та техногенної безпеки, установах охорони родючості ґрунтів, об’єктах природно-заповідного фонду.
Співробітники кафедри, реагуючи на вимоги сучасності, беруть активну участь у вирішенні екологічних проблем регіону. Викладачами та студентами проводяться наукові дослідження стану навколишнього природного середовища Черкаської області, ведеться моніторинг біологічного різноманіття, оцінюються основні загрози для довкілля та моделюються можливі наслідки. За ініціативи кафедри екології та агробіології проводяться наукові, науково-практичні конференції та круглі столи, де розглядаються актуальні питання охорони навколишнього природного середовища, збереження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також – раціонального природокористування із врахуванням критеріїв і принципів Сталого розвитку.
З метою активізації наукових експериментальних досліджень у галузі екології, біології, агробіології, агрохімії, ґрунтознавства та широкого залучення викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення наукових завдань, у 2010 році на базі кафедри було створено науково-дослідну лабораторію з екології.

Кафедра активно співпрацює із громадськими екологічними організаціями та провідними науковими, науково-дослідними і природоохоронними установами України, зокрема Канівським природним заповідником, Національним історико-культурним заповідником «Чигирин», Карпатським національним природним парком, Мліївським інститутом помології ім. Л.П. Симиренка, Черкаським обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції.
Окрім підготовки висококваліфікованих кадрів, кафедра займається виховною роботою, залученням студентів до практичної природоохоронної діяльності: акції «Первоцвіт» з охорони рідкісних ранньоквітучих рослин в урочищі «Холодний Яр» (проводиться щорічно з 2002 року), акції «Чисте місто» тощо.

 

 

Студенти-екологи та викладачі ННІ природничих наук за фінансової підтримки Фонду сприяння Демократії Посольства США в Україні брали активну участь у реалізації проекту «Волонтерський екоавтобус: схилами Дніпра». У 2013 році проект «Первоцвітам лісу – жити!» посів 2 місце у номінації «Культурологічний проект» ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua