Кафедра клітинної біології та методики викладання біологічних наук

Велика книга природи відкрита перед усіма

і в цій великій книзі досі прочитані тільки перші сторінки

Дмитро Іванович Писарєв

Кафедра біології та біохімії

Колектив кафедри біології та бiохiмiї (2015 рік)

Напрями наукової роботи кафедри

 • "Біохімічні, імуногенетичні та екологічні аспекти адаптації організму людини до екзогенних чинників" (номер держреєстрації 0116U003828,   2016-2020 рр.)
 • "Екологічні основи раціонального природокористування та збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку" (номер держреєстрації 0116U003852,   2016-2020 рр.)
 • Педагогічні технології навчання природничих дисциплін студентів біологічних спеціальностей університетів
 • Лишайники Середнього Придніпров’я
 

Викладачі та співробітники кафедри

Боєчко Ф.Ф.Боєчко Федір Федорович
завідувач кафедри біології та біохімії, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

У 1957 році закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю біолог-біохімік.
По завершенню навчання в університеті працював учителем хімії та біології і виконував обов’язки завуча Козирянської середньої школи на Буковині. У 1957-1960 роках навчався в аспірантурі при кафедрі біохімії Чернівецького державного університету.
Після закінчення аспірантури Ф.Ф. Боєчко отримав направлення на роботу до Уманського педагогічного інституту на посаду асистента кафедри хімії.
У 1961 році захистив кандидатську дисертацію у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Її тематика була пов’язана із вивченням впливу вітамінів і мікроелементів на обмін речовин в організмі.
У 1962 році на природничому факультеті Уманського педінституту було організовано кафедру хімії, яку Ф.Ф. Боєчко очолював протягом 15 років.
Разом із цим, упродовж 1964-1969 років, працював проректором по навчально-виховній і науковій роботі. У 1966 році отримав учене звання доцента.
У 1974 році Ф.Ф. Боєчко захистив докторську дисертацію в Інституті біохімії імені О.В. Палладіна НАН України на тему: «Вивчення ролі мікроелементів (кобальту, марганцю і олова) в ліпідному обміні». У 1976 році отримав звання професора.
З 1975 року очолював Уманський педагогічний інститут, а у 1979 році був переведений на посаду ректора Черкаського педагогічного інституту. На даній посаді Ф.Ф. Боєчко працював 21 рік (1979-2000).
За його керівництва було зміцнено навчально-матеріальну базу навчального закладу, зокрема було збудовано три сучасних комфортабельні гуртожитки поліпшеного планування, один із яких пізніше було реконструйовано в житловий будинок для викладачів і співробітників університету, введено в експлуатацію новий навчальний корпус на 2000 місць, розпочато будівництво нового кооперативного житлового будинку для викладачів та співробітників інституту. За цей час роботи в університеті було також відкрито понад 10 нових спеціальностей і створено ряд факультетів та кафедр, а педагогічний інститут у 1995 році було реорганізовано в державний університет із присвоєнням імені Богдана Хмельницького.
У 1994 році Ф.Ф. Боєчко було обрано член-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України.
З 1998 року очолює кафедру біології та біохімії.
Автор близько 200 наукових праць, у тому числі понад 20 підручників і посібників для студентів ВНЗ, училищ та вчителів і учнів шкіл. Ним написано і видано перший в Україні навчальний посібник з хімії полімерів для студентів природничих факультетів ВНЗ («Хімія полімерів», 1965).
Активна громадська та наукова діяльність Ф.Ф. Боєчка була належним чином відзначена державою: він нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора (1978), медаллю «За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя з дня народження В.І. Леніна» (1970), медаллю А.С. Макаренка (1988), медаллю  К.Д. Ушинського (2009), значком «Відмінник народної освіти України» (1975), Почесною грамотою Президії Верховної Ради України (2011). У 1984 присвоєно почесне звання  «Заслужений працівник вищої школи УРСР». Громадськість визнала Ф.Ф. Боєчка Почесним громадянином міста Черкаси, у 1999 нагороджений пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» I ступеня.
Наукові інтереси: вивчення механізму дії біологічно активних сполук – вітамінів, мікроелементів та їх комплексів в організмі людини і тварин.

Мельник Т.О.Мельник Тетяна Олександрівна
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та біохімії

У 1978 році закінчила природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю: Учитель біології з додатковою спеціальністю хімія, у 2005 році – факультет економіки і управління Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю: Магістр з менеджменту організацій.
У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працює з 1979 року.
У 1997-2000 – проректор з міжнародних зв’язків Черкаського інституту управління бізнесом.
Протягом 2000-2004 років – проректор з гуманітарних питань, виховної роботи та міжнародних зв’язків ЧНУ, доцент кафедри біохімії та фізіології. З 2004 року – завідувач кафедри біології біологічного факультету, з 2010 року – доцент кафедри біології та біохімії ННІ природничих наук.
У 1990 році у спеціалізованій Вченій Раді Львівського медичного університету захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіологічна активність гідруючої карбоангідрази крові при різних парціальних тисках кисню (клініко-діагностичні дослідження на моно- та дизиготних близнюках)». Фахівець у галузі нормальної фізіології та менеджменту.
Викладає такі навчальні дисципліни: фізіологічні та біохімічні основи гіпоксії, екологія людини, соціальна екологія, основи наукових досліджень, економіка природокористування, управління природоохоронною діяльністю, екологічний менеджмент.
Автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: екологія людини, гіпокситерапія, екологічний менеджмент.

Участь у проектах, програмах, виставках, стажуваннях:

 1. Участь  у програмі державного комітету України з питань  науки, техніки та промислової політики по темі 01.01.02.13/93 «Реабілітація функцій імунної та тиреоїдної системи у дітей через 7-10 років після аварії на Чорнобильській АС» (1993-1997).
 2. Участь у виставці «Академія наук України – медицині», представлення результатів роботи у вигляді авторського патенту на винахід 18958А, Україна, А61К9/28 № 94076253 А62С37/00 (Київ, 1994).
 3. Програма організації управління приватними вузами:  міжнародна конференція: «Організація європейської освіти» - Іспанія, Барселона (1997).
 4. Програма стажування  в Кіпрському інституті маркетингу (1998).
 5. Програма вивчення міжнародного досвіду роботи з питань управління ВНЗ (Каїрський університет, Єгипет, 1999).
 6. Міжнародна  Україно-Польсько-Американська  програма «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» -  участь у навчальних програмах та літніх школах в Україні, стажування у навчальних закладах Польщі та США з питань управління  ВНЗ (1999-2005).
 7. Членство в Українській Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, робота регіонального представника міжнародної благодійної організації «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні»(2001-2007).
 8. Учасник міжнародної грантової програми USAID „Leaders of the Future in MBA”(2003-2006).
 9. Керівник відокремленого осередку громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» у Черкаській області на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (з 2015 року).
 10. Голова комісії з біоетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (з 2015 року).
 

Осипенко В.В.

Осипенко Вікторія Вікторівна
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та біохімії

У 1985 році закінчила природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю: Учитель  біології з додатковою спеціальністю хімія.
У 2006 році у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Спонтанна рослинність м. Черкаси» і отримала диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю: Ботаніка.
Наукові дослідження проводить у галузі вивчення міської спонтанної рослинності на прикладі Черкаського регіону, голова Черкаської секції Українського Ботанічного Товариства, член Всеукраїнської Екологічної ліги.
Викладає такі навчальні дисципліни: ботаніка (систематика рослин), географія рослин, екологія, систематика квіткових рослин, біорізноманіття, рослинність України, адаптогенез у біологічних системах.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: рослинність антропогенно змінених територій.

Соколенко Вадим ЛеонідовичСоколенко Вадим Леонідович
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та біохімії

У 1993 році закінчив природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю: Біологія та хімія.
У 1998 році у спеціалізованій вченій раді інституту фізіології імені  О.О. Богомольця НАН України захистив дисертацію на тему: «Експресія Т-клітинних поверхневих маркерів лімфоцитами у практично здорових осіб, що зазнали впливу факторів аварії на ЧАЕС» та отримав диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю: Фізіологія людини і тварин.
Постійний член журі обласних і Всеукраїнських олімпіад із біології та екології, турніру юних біологів, малої академії наук.
Викладає такі навчальні дисципліни: загальна цитологія, мікробіологія, основи радіоекології, радіобіологія, біохімія типових патологічних процесів, цитогенетичні основи розвитку організму.
Автор 85 наукових праць, 9 навчально-методичних посібників, одного патенту на корисну модель.
Наукові інтереси: вплив факторів середовища на показники гуморального та клітинного імунітету.

Назаренко В.В.Назаренко Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри біології та біохімії

У 1987 році закінчила Київський торгівельно-економічний інститут, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю: Інженер-технолог громадського харчування.
З 1987 року працює у Черкаському національному університеті.
У 2004 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки та соціальної роботи Черкаського державного університету.  У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методичні засади використання педагогічних технологій у навчанні природничих дисциплін студентів біологічних спеціальностей» та отримала диплом кандидата педагогічних наук за спеціальністю: Теорія та методика професійної освіти. У 2010 році Назаренко Н.В. обрано на посаду доцента кафедри біології та біохімії ННІ природничих наук.
Викладає такі навчальні дисципліни: біотехнологія, вірусологія, імунобіотехнологія, біохімія продуктів харчування, екологія.
Автор понад 40 наукових статей та навчально-методичних праць.
Наукові інтереси: використання педагогічних технологій у навчанні природничих дисциплін; біохімія продуктів харчування та їх забруднення у сучасних екологічних умовах.

Соколенко С.В.Соколенко Світлана Вікторівна
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та біохімії

У 1995 році закінчила природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю: Біологія та хімія.
У 2009 році в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему: «Значення генетичних факторів крові у формуванні імунореактивності організму за умов психоемоційного навантаження» та отримала диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю: Імунологія.
Викладає такі навчальні дисципліни: імунологія, прикладна імунологія, лабораторна діагностика.
Автор 55 наукових праць та 7 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: генетичні детермінанти у реалізації специфічних та неспецифічних реакцій імунітету, зв’язок  екзогенних факторів середовища та сили і тривалості імунної відповіді.

Шмиголь І.В.Шмиголь Ірина Василівна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри біології та біохімії

У 2000 році закінчила біологічний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького й отримала диплом за спеціальністю: Біологія та хімія. З цього ж року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри біохімії та фізіології. За сумісництвом працювала викладачем кафедри.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування загальнопредметних компетентностей з природничих дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів біології та хімії» і отримала диплом кандидата педагогічних наук за спеціальністю: Теорія та методика професійної освіти.
З 2014 року старший викладач кафедри біології та біохімії та заступник директора ННІ природничих наук з виховної роботи.
Викладає такі навчальні дисципліни: біохімія, біохімічні методи дослідження, біохімія біологічно активних сполук, екологічна біохімія, молекулярна біологія, геохімічне середовище і здоров’я людини.
Автор більше 50 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: методика викладання природничих дисциплін у вищій школі; вплив вітамінів та мікроелементів на окремі ланки обміну речовин в організмі людини і тварин.

ЗубенкоЗубенко Ольга Григорівна
кандидат біологічних наук,
викладач кафедри біології та біохімії

У 2000 році закінчила біологічний факультет Черкаського державного університету й отримала диплом за спеціальністю: Біологія та хімія.
У період з 2008 по 2012 рік навчалася в аспірантурі при Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Відділ систематики та екологічних основ біометоду.
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ентомофаги попелиць трав’янистої рослинності Центрального Лісостепу України» та отримала диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю: Ентомологія.
Викладає такі навчальні дисципліни: зоологія, географія тварин, ентомологія, порівняльна анатомія безхребетних тварин, паразитологія, інтегровані методи захисту рослин та органічне землеробство, фітосанітарний моніторинг, великий практикум з анатомії безхребетних тварин.
Автор близько 19 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: паразитичні ентомофаги сисних комах-шкідників.

ІлюхаІлюха Олександр Володимирович
кандидат біологічних наук,
викладач кафедри біології та біохімії

У 2010 році закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, отримав спеціальність «Біолог» та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».
З 1 листопада 2010 по жовтень 2013 року навчався в аспірантурі Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Просторові та часові аспекти сезонних міграцій птахів у Середньодніпровському регіоні на прикладі Кременчуцького водосховища» та отримав диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю: Зоологія.
У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працює з 2013 року.
Викладає такі навчальні дисципліни: великий практикум з анатомії безхребетних тварин, польова практика з зоології.
Учасник Всеукраїнських та Міжнародних експедицій з моніторингу та збереження глобально вразливих видів.
Автор понад 40 наукових статей та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: орнітологія, моніторинг та збереження біорізноманіття.

 Бавикіна Наталія Юріївна
 старший викладач кафедри біології та біохімії
 

У 1981 році закінчила природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю: Учитель  біології з додатковою спеціальністю хімія.
У Черкаському національному університеті працює з 1987 року.
Наукові дослідження проводить у галузі вивчення формування екологічної культури у студентської молоді на засадах системності.
Викладає такі навчальні дисципліни: ботаніка (морфологія і анатомія рослин), загальна екологія, заповідна справа, охорона рослинного світу, охорона праці в галузі, екологія рослин, методика ботанічного експерименту, великий практикум з анатомії рослин.
Наукові інтереси: екологічна культура студентської молоді.  

 Ігнатенко Ірина Анатоліївна
 старший викладач кафедри біології та біохімії
 

У 1982 році закінчила природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю: Учитель  біології з додатковою спеціальністю хімія. Закінчила економічний факультет Міжнародного інституту управління бізнесу та права за спеціальністю: Бакалавр економіки; курси «Іntel» - навчання для майбутнього та є тренером цієї програми; аспірантуру за спеціальністю – 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки».
У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працює з 1987 року на посаді старшого викладача.
Наукові дослідження проводить у галузі    формування дослідницьких умінь спеціалістів під час навчання в університеті.
Викладає такі навчальні дисципліни: етологія, теріологія, популяційна біологія, механізми онтогенезу, біологія індивідуального розвитку, методика викладання біології у ВНЗ, батрахогерпетологія, екологія тварин, методика зоологічного експерименту, порівняльна анатомія хордових.
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: методика викладання біологічних дисциплін  у вищих закладах освіти.  

 Компанієць Юлія Олександрівна
 старший лаборант кафедри біології та біохімії
 

У 1997 році закінчила біологічний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького й отримала диплом за спеціальністю: Біологія та хімія.
З 1997 року працювала на посаді лікаря - лаборанта клінічної лабораторії Дитячої міської лікарні.
У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працює з 2005 року на посаді старшого лаборанта і за сумісництвом – викладачем кафедри.
Викладає такі навчальні дисципліни: основи екології, екологія людини, соціальна екологія, біологія, адаптогенез біологічних систем, агротехніка вирощування сільськогосподарських рослин, фізіологічні та біохімічні основи гіпоксії.
Автор понад 10 наукових та навчально-методичних публікацій.
Наукові інтереси: вплив інструментальної гіпокситерапії на дитячий організм.

 Кучер Віта Володимирівна
 старший лаборант кафедри біології та біохімії
 

У 2011 році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю: Біологія.
З 2011 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри біології та біохімії.

 

 

Контакти:

м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, корпус 1, телефон 351382, 372342

Чекаємо на Вас!

 • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
 • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
 • Телефон: (0472) 37-15-51
 • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua