Історія кафедри

Досліджувати – означає бачити те, що бачили всі,
але думати так, як не думав ніхто
А. Сент-Дьорб’ї

Історія кафедри біології та біохімії

Завідувач – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Федір Федорович Боєчко. 

Кафедра була створена внаслідок об'єднання кафедри біології з кафедрою молекулярної біології та біохімії у 2010 році.
Від початку створення у 1987 і до 2004 року кафедрою біології керувала кандидат біологічних наук, доцент Г.П. Олійник. Автор понад 80 друкованих праць, відмінник освіти України, ветеран праці.
З 2004 кафедру очолювала кандидат біологічних наук, доцент, фахівець у галузі нормальної фізіології та менеджменту Т.О. Мельник. Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.
Історичні корені кафедри біології сягають 1930, коли був організований природничий факультет. Згодом створені кафедри ботаніки та зоології. Кафедру ботаніки очолювали: у 1946-1958 р. – доцент Ю.В. Солодовник, у 1959-1961 р. – доцент М.І. Петруня, у 1961-1968 р. – професор І.С. Сидорук, у 1968-1987 р. – професор І.Г. Дерій, у 1987 р. – доцент С.І. Дерій. Професор І.Г. Дерій, відомий український дендролог, зробив істотний внесок в озеленення населених пунктів: під його керівництвом відбувалося закладання дендраріїв у ботанічному саду ЧНУ, у дендропарку м. Олександрія, численних парків у містах та селах області.
На кафедрі ботаніки в різний час працювали: професор П.М. Потульницький, за його підручником «Ботаніка: анатомія і морфологія» й донині навчаються студенти; доценти О.Н. Моляка, З.С. Діденко, І.Д. Середа, П.П. Гладкий; автор нового сорту кормового буряка «Черкаський напівцукровий», що був широко районований у південно-західних районах України, доцент М.І. Петруня; душею і організатором усіх факультетських заходів упродовж свого трудового життя була А.А. Гичко; багато уваги надав розвитку ботанічного саду кандидат сільськогосподарських наук, доцент І.А. Шутенко.
На кафедрі проводилася активна наукова робота. Професор І.С. Сидорук очолював напрям вивчення флори Середнього Придніпров'я. Невтомним дослідником флори Черкащини була кандидат біологічних наук, доцент О.Н. Моляка, яка підготувала гідну зміну учнів-послідовників. Серед них доктор біологічних наук, професор Д.В. Дубина та В.А. Соломаха, які нині плідно працюють у системі НАН України. Доцент кафедри І.Г. Дерій вивчав вплив малих доз іонізуючої радіації на різні види дендрофлори. Згодом за підсумками цієї роботи підготував і захистив докторську дисертацію.
Упродовж 1950-1966 кафедру зоології очолював доцент Д.І. Кузнєцов, який вивчав фауну Черкащини. Зоологію безхребетних у цей час викладав доцент І.Г. Фірсов, лабораторні заняття проводила асистент О.Д. Мельниченко, яка займалася вивченням біології паразитичних червів. Упродовж 1959-1960 років на кафедрі працював також професор Г.М. Гасовський.
У 1961 році на кафедру зоології прийшов доцент С.Л. Самарський, який очолював її упродовж 1966-1977 років. У 1963 р. на кафедрі відкрито аспірантуру із зоології. Під керівництвом С.Л. Самарського навчалося понад 20 аспірантів, які успішно захистили дисертації.
Понад 30 років на кафедрі зоології працювала Г.З. Козлова (світлої пам'яті, 1923-2009), автор численних наукових праць, активний громадський діяч та ініціатор заходів з охорони фауни Черкащини.
З 1977 до 1987 кафедрою зоології завідувала доцент Н.Т. Нікітченко, яка проводила дослідження ектопаразитофауни ссавців і птахів Середнього Придніпров'я.
У 1979 р. на базі кафедри створено було зоологічний музей, який і до сьогодні слугує чудовою навчальною базою не лише для студентів-біологів, а й для учнів шкіл міста і області.
В останні роки на кафедрі працювали дев'ять викладачів, серед них п’ять кандидатів біологічних наук, доценти – Т.О. Мельник, Г.П. Олійник, Н.Т. Нікітченко, А.С. Горбенко, В.В. Осипенко, чотири старші викладачі – І.А. Ігнатенко, Л.Ф. Сливка, Н.Ю. Бавикіна, Л.В. Репенко, а також старші лаборанти Л.І. Аврамченко, Н.М. П'ятанова, О.Г. Зубенко, Ю.О. Компанієць.

Історія кафедри молекулярної біології та біохімії, що об'єдналася з кафедрою біології, бере початок з 1998 року, коли на базі біологічного факультету було створено кафедру біохімії та фізіології внаслідок розділення кафедри органічної та біологічної хімії, яка функціонувала на хімічному факультеті. До складу новоутвореної кафедри увійшли викладачі кафедр біології, анатомії та фізіології людини і тварин. Завідує кафедрою доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Ф.Ф. Боєчко. Значний внесок у розвиток кафедри зробили кандидати біологічних наук, доценти А.А. Гичко, С.В. Фуртатова, доцент Л.О. Боєчко.
У 2007 році кафедру біохімії та фізіології перейменовано на кафедру молекулярної біології та біохімії. На кафедрі працюють доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Ф.Ф. Боєчко, кандидат біологічних наук, доцент В.Л. Соколенко, доцент Л.О. Боєчко, кандидат педагогічних наук, доцент Н.В. Назаренко, викладач О.В. Стогодюк, старший лаборант І.В. Шмиголь, фахівець Н.В. Чепчуренко, лаборант А.М. Вчорашня.

На кафедрі успішно здійснюється підготовка наукових кадрів. Так, у 1998 захистив кандидатську дисертацію В.Л. Соколенко, у 2007 – викладач Н.В. Назаренко, працює над кандидатською дисертацією О.В. Стогодюк.
Об'єднання двох кафедр – біології й молекулярної біології та біохімії у 2010 році дало можливість далі покращувати навчально-виховну і науково-дослідну роботу колективу.
Теоретичну і практичну підготовку студентів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Ф.Ф. Боєчко, кандидати наук, доценти: Т.О. Мельник, В.Л. Соколенко, В.В. Осипенко, Н.В. Назаренко, Л.О. Боєчко, І.В. Шмиголь, С.В. Соколенко, О.Г. Зубенко, старші викладачі: І.А. Ігнатенко, Н.Ю. Бавикіна, Л.Ф. Сливка, викладач О.В. Стогодюк, а також співробітники кафедри: фахівець Н.В. Чепчуренко, старші лаборанти: О.В. Ілюха, Ю.О. Компанієць, Н.М. Денисовець, Н.О. Кузова, лаборант Н.М. П'ятанова.

Кафедра біології та біохімії сьогодні є випускаючою за спеціальністю «Біологія».
Колектив кафедри повністю забезпечує підготовку фахівців біології. На кафедрі проводиться спеціалізація студентів за такими напрямами: «Ботаніка», «Зоологія» та «Біохімія». Після закінчення університету студенти одержують належну підготовку щодо роботи в лабораторіях медичних закладів, санепідемстанцій, у лабораторіях підприємств харчової промисловості, ботанічних садах, зоопарках, заповідниках, можуть працювати вчителями в школах, гімназіях, коледжах та технікумах.
Колектив кафедри успішно проводить наукові дослідження. Сьогодні на кафедрі розробляється дві колективні теми: «Моніторинг біорізноманіття і стратегія його збереження на території Середнього Подніпров'я» та «Вивчення дії вітамінів і їх комплексів з мінералами на імунозахисні функції організму та обмін речовин», а також ряд індивідуальних тем. За матеріалами дослідження опубліковано десятки наукових статей в українських та зарубіжних журналах.
У 1997 році одержано «Патент» на винахід «Спосіб реабілітації функцій імунної системи у осіб, що зазнали і зазнають впливу факторів аварії на Чорнобильській АЕС». Авторами патенту, крім Ф.Ф. Боєчка, є також викладачі інших кафедр – професор О.В. Баєва і доцент Т.О. Мельник, у даний час доцент кафедри.
Особливе місце в науковому доробку кафедри посідає підготовка підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та методичних розробок, що значно покращує підготовку майбутніх фахівців. Так, лише за останні 10 років, викладачами кафедри підготовлено більше 40 навчальних та навчально-методичних посібників.
Успішно проводиться підготовка наукових кадрів. Так, наприклад, за останні три роки захистили кандидатські дисертації І.В. Шмиголь, О.Г. Зубенко та О.В. Ілюха.
До наукової роботи активно залучаються і студенти. При кафедрі працюють три наукових студентських гуртки: ботанічний, зоологічний та біохімічний. Ними охоплена переважна більшість студентів, які навчаються за спеціальністю «Біологія».

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua