Перелік публікацій викладачів

Список публікацій викладачів кафедри біології та біохімії 

2012  рік

СТАТТІ

Нінова Т.С. Особливості підготовки майбутніх фахівців у Навчально-науковому інституті природничих наук / Т.С. Нінова, В.В. Осипенко, О. Верещагіна // Рідна школа. - №10 (982). - Жовтень 2011. - С. 34-38

Ігнатенко І.А. Навчальні практики як засіб формування професійних компетенцій студентів Навчально-наукового інституту природничих наук / І.А. Ігнатенко, О.А. Спрягайло, О.В. Спрягайло, Л.Ф. Сливка // Рідна школа. - №10 (982). – Жовтень 2011. - С. 51-53

Боєчко Ф.Ф. Вивчення вмісту мангану в тканинах і органах тварин при його додатковому введенні в організм / Ф.Ф. Боєчко, Л.О.Боєчко. – Вісник ЧНУ: Серія Біологічні науки. – Вип.2 (215). – Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2012. – С.12-17.

Соколенко В.Л. Показники Т-клітинної ланки імунітету у осіб, що тривалий час проживали на радіаційно забруднених територіях / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія Медико-біологічні науки. – №9. - Луганськ: Вид-во ЛНУ, 2012. - С. 128-133.

Боєчко Ф.Ф. Динаміка окремих показників судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу при хірургічних втручаннях / Ф.Ф. Боєчко, Н.Е. Шабінська, Л.О. Боєчко // Вісник Черкаського ун-ту. - Серія Біологічні науки. Випуск 39 (252). - Черкаси, 2012. - С. – 17-24.

Боєчко Ф.Ф. Окремі показники кислотно-лужного балансу організму в диференційній діагностиці ряду патологічних станів / Ф.Ф. Боєчко, І.В. Маковоз, Л.О. Боєчко // Вісник Черкаського ун-ту. - Серія Біологічні науки. Випуск 39 (252). - Черкаси, 2012. - С. – 10-17

Назаренко Н.В. Підготовка студентів до впровадження проблемного навчання в майбутній педагогічній діяльності / Н.В. Назаренко // Вища освіта України №3 (додаток 1) – 2012р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.1. – С. 465 – 470.

Стогодюк О.В.Ліхенофлора м.Черкас / О.В. Стогодюк // Вісник Черкаського ун-ту. - Серія Біологічні науки. Випуск 39 (252). - Черкаси, 2012. - С. – 111-115.

ТЕЗИ

Боєчко Ф.Ф. Динаміка маси тварин при додатковому введенні мангану в організм / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». – Черкаси, 2012. – С.21-25.

Соколенко В.Л. Динаміка показників Т-клітинного імунітету у населення, що зазнало хронічного впливу малих доз радіації / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Матеріали VII Міжнародної науково - практичної конференції «Наука в інформаційному просторі». - Дніпропетровськ, 2011. - С.16-19.

Соколенко В.Л. Динаміка показників клітинної ланки імунітету у мешканців території посиленого радіоекологічного контролю/ В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». – Черкаси, 2012. – С.189-192.

Мельник Т.О. Гіпокситерапія в комплексному лікуванні туберкульозу легень у дітей / Т.О. Мельник, Ю.О. Компанієць // Матеріали міжнародного симпозіуму «Актуальные проблемы биофизической медицины». – К, 2012. - С. 93-94.

Семеняка Д.М. Деякі аспекти взаємозв’язку між процесами фізіологічної регенерації та обміну речовин у дітей різного шкільного віку / Д.М. Семеняка, Т.О. Мельник // Матеріали міжнародного симпозіуму «Актуальные проблемы биофизической медицины». – К, 2012. - С. 123-124.

 Гоян В.В. Використання рольової гри для активного засвоєння матеріалів курсу «Екологічний менеджмент і аудит» / В.В. Гоян, Р.А. Заєць, Т.О. Мельник // Матеріали III Міжнародної науково - практичної конференції, присвяченої 25 - річчю біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, екології та хімії». – Запоріжжя, 2012. - С. 520- 521.

Мельник Т.О. Структура захворюваності дитячого населення України та ймовірні причини виникнення / Т.О. Мельник, Ю.О. Компанієць // Матеріали II Міжнародної науково - практичної конференції «Екологія та освіта: Актуальні проблеми природокористування в умовах наростаючих ризиків техногенних катастроф». – Черкаси, 2012. - С. 125- 127.

Мельник Т.О. Волонтерська діяльність як шлях екологічного виховання учнівської та студентської молоді / Т.О. Мельник, С.Ю. Собова // Матеріали II Міжнародної науково - практичної конференції «Екологія та освіта: Актуальні проблеми природокористування в умовах наростаючих ризиків техногенних катастроф». – Черкаси, 2012. - С. 56- 58.

Клименко М.О.  Використання методики круглого столу при вирішенні проблеми екологічного виховання в освітніх закладах / М.О. Клименко, Т.О. Мельник // Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України:. – Полтава, 2012. - С. 183- 186.

Коробко О.О. Використання соціальної екологічної реклами як засіб формування свідомості студентів і соціуму / О.О. Коробко, Т.О. Мельник // Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України:. – Полтава, 2012. - С. 186- 189.

Мельник Т.О. Використання ситуаційних задач у викладанні еколого - економічних дисциплін / Т.О.  Мельник // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». – Черкаси, 2012. – С. 221 – 224.

Мельник Т.О. Формування усвідомлення поняття «Екологічне харчування» в процесі підготовки фахівця – еколога / Т.О. Мельник, Ю.О. Компанієць // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». – Черкаси, 2012. – С. 224 – 227.

Ложкова І.  Стан мережі лісових заповідних об’єктів / І. Ложкова, В.В. Осипенко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». – Черкаси, 2012. – С. 99-101.

Осипенко В.В.  Спонтанна рослинність м. Черкаси, як інструмент екомоніторингу / В.В. Осипенко, Г.П. Олійник // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». – Черкаси, 2012. – С. 181-183.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Спрягайло О.А. Методичні рекомендації до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 - біологія. Ч. 2. Вищі спорові та насінні рослини / О.А. Спрягайло, Л.Ф. Сливка, В.В. Осипенко. – Черкаси: ПП «Дар-Гранд», 2012. - 96с.

Олійник Г.П. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Анатомія рослин» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040102 Біологія / Г.П. Олійник, Л.Ф. Сливка, Н.Ю. Бавикіна. – Черкаси . 2012,- 61с.

Ігнатенко І.А. Біологія: збірник тренувальних тестових завдань та задач: навчально-методичний посібник / І.А. Ігнатенко, Н.Ю. Бавикіна. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ, 2012. - 100с.

Ігнатенко І.А. Біологія: рослини, гриби, лишайники, тварини: навчальний посібник / І.А. Ігнатенко, Н.Ю. Бавикіна. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ, 2012. - 176с.

Ігнатенко І.А. Зошит для лабораторних занять з біології індивідуального розвитку / І.А. Ігнатенко. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2012. – 78с.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Боєчко Ф.Ф. Лабораторний практикум з біохімії / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко, І.В. Шмиголь. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ, 2012. – 196с.

Соколенко В.Л. Прикладна імунологія / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ, 2012. - 60 с.

Мельник Т.О. Курсова робота студента-біолога / Т.О. Мельник . – Черкаси: ПП ФОП Белінська О.Б., 2012. - 68с. 


2013 рік

СТАТТІ

Осипенко В.В. Фітоіндикація екологічних факторів за допомогою угруповань спонтанної рослинності м.Черкаси /В.В.  Осипенко // Вісник Черкаського ун-ту. - Серія Біологічні науки. Випуск 2 (255). - Черкаси, 2013. - С. 75.-82.

ТЕЗИ

Осипенко В.В. Рослинні угруповання селітебної зони м. Черкаси. Рослини та урбанізація / В.В. Осипенко // Матеріали  третьої міжнародної науково – практичної конф., 19-20 березня 2013р Дніпропетровськ, 2013.- С. 66-68.   

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Демидов В.С.  Антропогенетика з основами медичної генетики / В.С. Демидов, Ж.М. Мінченко, В.Л. Соколенко В.Л. – Київ: Фітосоціоцентр, 2013. – 608с.

Соколенко В.Л. Радіобіологія / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2013. – 140с.

Олійник Г.П. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Анатомія рослин» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040102 Біологія / Г.П. Олійник, Л.Ф. Сливка, Н.Ю. Бавикіна. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2013. – 61с.

Спрягайло О.А.  Робочий зошит з ботаніки: навч. – метод . посібн. для студентів 2 курсу денної форми навчання напр. підгот. 6.040102 – Біологія. Частина 2. Вищі спорові та насінні рослини / О.А. Спрягайло., В.В. Осипенко, Л.Ф. Сливка. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2013.- 96с.

Спрягайло О.А.  Робочий зошит з ботаніки: навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 –Біологія. Частина 1 Водорості, гриби, лишайники / О.А. Спрягайло, В.В. Осипенко, Л.Ф. Сливка. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., – 2013. – 92 с.

Ігнатенко І.А. Біологія людини. Загальна біологія / І.А.  Ігнатенко, Н.Ю. Бавикіна. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 192с.

Стогодюк О.В. Робочий зошит з фізіології рослин: навч.-метод. Посібн. Для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія. Частина 1. / О.В. Стогодюк. – Черкаси: ПП «Дар-Гранд», 2013. – 100с.

Боєчко Ф.Ф. Основи молекулярної біології (курс лекцій) / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко, І.В. Шмиголь. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ, 2013. – 255с.

Мельник Т.О. Фізіологічні та біохімічні основи гіпоксії: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 Природничі науки, напряму підготовки 7.07040201, 8.07040201 - Біологія / Т.О. Мельник, Ю.О. Компанієць. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2013. - 84с. 


2014 рік

СТАТТІ

Боєчко Ф.Ф. Окремі біохімічні показники, специфічні тести та функціональні проби в ідентифікації вітаміндефіцитних станів / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко // Вісник Черкаського ун-ту. - Серія Біологічні науки. Випуск 2 (295). - Черкаси, 2014. - С. – 14-22\

Соколенко В.Л. Роль системи Нр в адаптації показників специфічного імунітету до впливу помірних фізичних навантажень / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія Біологія, медицина. Випуск 5(1), 2014. – С.28-32.

Зубенко О.Г. Афидииды (Hymenoptera, Aphidiidae) – паразиты тлей на травянистых растениях сем. Asteraceae в Центральной Лесостепи Украины / О.Г. Зубенко // Вестник зоологии. – 2014. – 48, 5. – С.269-282.

Ілюха О.В. Просторові та кількісні закономірності міграції птахів у регіоні Кременчуцького водосховища в світлий період доби. / О.В. Ілюха // Вісник Черкаського ун-ту. - Серія Біологічні науки. . – 2014. – Вип. 36 (329). – С. 27–34.

ТЕЗИ

Соколенко В.Л. Занятие физической культурой, как фактор влияния на клеточное звено иммунитета / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Материали за Х Международна научна практична конференция «Бьдещите иследвания-2014», 17-25 февруари, 2014. – том 38: Биологии. София: «Бял Град-БГ» ООД-2014. – С.67-69.

Соколенко В.Л. Показатели клеточного звена иммунитета у онкобольных обитателей территорий, загрязнен-ных радионуклидами / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Materiale X mezinarodni vedesko – prakticka conference «Veda a tehnologie: krok do budoucnosti – 2014», 27 unora-05 brezen 2014, dil 26 Biologicke vedy. Praha 2014. – С.76-78.

Соколенко В.Л. Динамика показателей клеточного иммунитета у студентов,  проживав-ших на радиационно загрязненных террито-риях / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Матеріали міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» 10-11 квітня 2014. – Київ – 2014. – С.161-162.

Соколенко В.Л. Психоемоційне навантаження, як фактор впливу на здоров'я студентів / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність» 16-18 квітня 2014. – Черкаси – 2014. – С.75-76.

Соколенко В.Л. Зв'язок показників мікрофлори та неспеци-фічного імунітету у осіб, що зазнали стресового впливу / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко, Ю.О. Шамрай // Materialy X Miedzynarodowej naukowi – practycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2014» 7-15 maja 2014 roku, Volume 25 Nauk biologicznych, Przemysl, 2014.

Мельник Т.О. Застосування сеансів інструментальної оротерапії з метою підвищення неспецифічної резистентності частохворіючих дітей / Т.О. Мельник, Ю.О. Компанієць // Актуальные проблемы биофизической медицины: Матеріали міжнародного симпозіума 14-17 травня 2014. – К.: 2014. – С.58.

Мельник Т.О. Вплив інструментальної оротерапії на функціональну рухливість нервових процесів у дітей шкільного віку / Т.О. Мельник, Д.М. Семеняка // Актуальные проблемы биофизической медицины: Матеріали міжнародного  симпозіума 14-17 травня 2014. – К.: 2014. – С.111.

Осипенко В.В. Використання методу фіто індикації для моніторингу стану довкілля (на прикладі м. Черкаси) / В.В.  Осипенко, Т.В. Шевчук // Матеріали  XVII Міжнародної науково – практичної конф., 21-23 травня 2014р. - Київ, 2014. - С.66.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Соколенко В.Л. Імунологія / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко. – Черкаси: вид-во «Лемар-пром», 2014. – 92с.

Соколенко В.Л. Типові патологічні процеси / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко. – Черкаси: вид-во «Лемар-пром», 2014. – 71с.

Осипенко В.В. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Адаптогенез в біологічних системах» для студентів денної форми навчання  спеціальності 7.07040201 Біологія / В.В. Осипенко, Ю.О. Компанієць. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. - 32с.

Осипенко В.В. Робочий зошит з ботаніки: навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія. Частина1.Водорості, гриби, лишайники. Вид. 2-ге, випр. і доп. / В.В. Осипенко, Л.Ф. Сливка, О.А. Спрягайло. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. – 96с.

Ігнатенко І.А. Зошит для лабораторних занять з біології індивідуального розвитку: навч. метод посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.070402 – Біологія. Вид. 2-ге. / І.А. Ігнатенко. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014 – 68с.

Ігнатенко І.А. Зошит для практичних занять з екології тварин: навч. метод посібник для студентів денної та заочної форми навчання напрямку підготовки 6.070402 – Біологія / І.А. Ігнатенко. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014 – 64с.

Бавикіна Н.Ю. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять з дисципліни «Анатомія рослин» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія. / Н.Ю.  Бавикіна, Л.Ф. Сливка. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. – 61с.

Зубенко О.Г. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Зоологія безхребетних» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 «Біологія». Частина 2 / О.Г. Зубенко, О.В. Ілюха. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014. - 48с.

Стогодюк О.В. Робочий зошит з фізіології рослин для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 Біологія / О.В. Стогодюк. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2014.- 161с. 


2015 рік

СТАТТІ

Соколенко В.Л. Динаміка показників гуморального імунітету у населення радіаційно забруднених територій / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Молодий вчений – 2015. - №9(24). – С.15-20.

Осипенко В.В. Синтаксономія рудеральної рослинності  території Кременчуцького водосховища / В.В. Осипенко, В.А. Конограй // Вісник Черкаського ун-ту. - Серія Біологічні науки. Випуск №2. - Черкаси, 2015. - С. 48-55.

Компенієць Ю.О. Структура захворюваності дітей шкільного віку Черкаського регіону і можливі шляхи профілактики деяких захворювань / Ю.О. Компанієць // Освітньо–інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості. Збірка статей - К.:Центр ІТС, 2015 – С.195-203.

Компанієць Ю.О. Профілактика захворювань бронхо – легеневої системи дітей підліткового віку застосуванням інноваційної технології інструментальної оротерапії / Ю.О. Компанієць // Медична гідрологія та реабілітація. - Трускавець:Трускавецькурорт, 2015. - №1-4.- С.57-60.

Боєчко Ф.Ф.  Стан гуморального імунітету за умов додаткової вітамінізації / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко, Н.Ф. Єремеєва. І.В. Шмиголь // Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. – 2015. – Випуск 19 (352). – С. 28-34.

Гаврилюк М.Н. Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров’я в зимові періоди 2011-2014 рр. / М.Н. Гаврилюк, О.В. Ілюха, М.М. Борисенко // Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. – 2015. – №19. – С. 49-54.

ТЕЗИ

Боєчко Ф.Ф. Вплив вітамінного комплексу «Ундевіт» на рейтинг здоров'я та окремі показники психо-емоційного профілю організму студентів ЧНУ і курсантів ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ / Ф.Ф. Боєчко,Л.О. Боєчко, Н.Ф. Єремеєва  // Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Черкаси, 8-9 жовтня 2015 р.) – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – С. 17-21.

Шмиголь І.В. Серцеві глікозиди в лікарських рослинах та практиці лікування серцево-судинних захворювань / І.В. Шмиголь // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій : матеріали четвертої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, травень 2015 р.). – С. 267-271.

Шмиголь І.В. Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів з екологічної біохімії / І.В. Шмиголь // Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Черкаси, 8-9 жовтня 2015 р.) – Черкаси : ФОП Белінська О.Б., 2015. – С. 168-170.

Соколенко В.Л. Вплив нормобаритної гіпоксії на показники основних субпублікацій Т-лімфоцитів периферичної крові / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко, Т.О.  Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євро інтеграційного поступу» 2-3 квітня 2015 р. – Луцьк – 2015. С.270-271.

Соколенко В.Л. Стрес-індуковане посилення продукції кортизолу у студентів з різними генетичними системами крові / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко, Ю.О. Ситник, В.В. Демченко // Evropejska nauka XXI Powieka – 2015. – Przemisl Nauka I Studia – P. 41-43.

Соколенко В.Л. Стан імунної системи в осіб, що зазнали впливу екстремальних факторів середовища / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Черкаси, 8-9 жовтня 2015 р.) – Черкаси : ФОП Белінська О.Б., 2015. – С.134-135.

Назаренко Н.В. Вміст рутину в чайній продукції та його вплив на здоров'я людини / Н.В. Назаренко // Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Черкаси, 8-9 жовтня 2015 р.) – Черкаси : ФОП Белінська О.Б., 2015. – С. 102-105.

Мельник Т.О. Зміцнення здоров’я дітей, які часто хворіють, шляхом застосування інструментальної гіпокситерапії / Т.О. Мельник, Ю.О.  Компанієць // Матеріали доп. учасн. Міжнар, наук.-практ. конф.: «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (Луцьк, 2-3 квіт. 2015р.) - Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна»; КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2015. – С. 254-256.

Мельник Т.О. Вплив нормобаричної гіпоксії на показники основних субпопуляцій Т – лімфоцитів периферичної крові / Т.О. Мельник, В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Матеріали доп. учасн. Міжнар, наук.-практ. конф.: «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (Луцьк, 2-3 квіт. 2015р.) - Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна»; КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2015.– С. 270-271.

Компанієць Ю.О. Вплив сеансів інструментальної оротерапії на деякі показники системи крові частохворіючих дітей молодшого шкільного віку Черкаського району / Ю.О. Компанієць // Матеріали доп. Всеукраїнської наук. конф.: «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» - Черкаси: ФОП Белінська О.Б.», 2015.– С. 83-85.

Ігнатенко І.А. Синекологічні показники угруповань з участю Solidago canadensis L. на території м.Черкаси / І.А. Ігнатенко, В.В. Осипенко // Матеріали доп. Всеукраїнської наук. конф.: «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» - Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015.– С. 72-75.

Зубенко О.Г. Екологічні особливості розвитку сисних фітофагів в умовах Лісостепу України / О.Г. Зубенко, І. Цівіна // Матеріали доп. Всеукраїнської наук. конф.: «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» - Черкаси: ФОП Белінська О.Б.», 2015.– С.69.

Гаврилюк М.Н.  Про зимівлю соколоподібних у Середньому Придніпров’ї. / М.Н. Гаврилюк, О.В. Ілюха, М.М. Борисенко // Матеріали доп. Всеукраїнської наук. конф.: «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» - Черкаси: ФОП Белінська О.Б.», 2015.– С. 39.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Боєчко Ф.Ф. Лабораторний практикум з біохімії / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко, І.В. Шмиголь. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 279с.

Соколенко В.Л.Прикладна імунологія / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко. – Черкаси: Вид-во «Лемар-пром», 2015. – 60с.

Стогодюк О.В.Робочий зошит з фізіології рослин: навч.-метод. посібн. для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 6.040102 - Біологія / О.В. Стогодюк. – Черкаси. ФОП Белінська О.Б., 2015. – 142с.

Осипенко В.В. Робочий зошит з ботаніки: навч.-метод. посібн. для студентів 2 курсу денної підготовки 6.040102 – Біологія. Частина 1. Водорості , гриби, лишайники. / - вид. 2-ге, репринтне / В.В. Осипенко, О.А. Спрягайло, Л.Ф. Сливка. – Черкаси. ФОП Белінська О.Б., 2015. – 92с.

Осипенко В.В. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Навчальна  практика з ботаніки» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.040102 – Біологія / В.В. Осипенко, Ю.О. Компанієць. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б.,2015.- 32с.

Ігнатенко  І.А. Зошит для лабораторних занять з біології індивідуального розвитку: навч. метод посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.070402 – Біологія. Видання 3–тє, доп. / І.А. Ігнатенко. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015 – 72с.

Зубенко О.Г. Методичні рекомендації до проведення польової практики по зоології безхребетних для студентів першого курсу напрямку підготовки «Біологія» 6.040102 / О.Г. Зубенко, О.В. Ілюха. – Черкаси. ФОП Белінська О.Б., 2015.  – 72с. 


2016 рік

СТАТТІ

Соколенко В.Л. Вплив помірних фізичних навантажень у мешканців радіаційно забруднених територій / B.Л Соколенко С.В. Соколенко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія біологія, медицина. - 2016. - № 7(1). — С. 48-53.

Соколенко В.Л. Показники клітинного імунітету в осіб з певними особливостями тиреоїдного статусу за умов хронічного опромінення в малих дозах / B.Л Соколенко //Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Т.1 (126) IC, SG. - С. 403-409.

Соколенко В.Л. Показники холестерину та імунної системи у осіб з ознаками вегето-судинної дистонії, що проживали на територіях, забруднених радіонуклідами / В.Л. Соколенко // Світ медицини та біології – 2016. – №2(56). – С.86-89.

Соколенко В.Л. Значення генетичних систем AB0, Rh та Hp у стрес-індукованій  імунореактивності мешканців територій, забруднених радіонуклідами / В.Л. Соколенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки – 2016. - №7(332). – С.142-147.

Соколенко В.Л. Особливості активності професійних фагоцитів у мешканців територій, забруднених радіонуклідами / В.Л. Соколенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Біологія. – 2016. – 1(71). – С.13-15.

Гаврилюк М.Н.  Міграційні скупчення водоплавних та навколоводних птахів у Липівському орнітологічному заказнику (Черкаська область) в осінні періоди 2012-2014 рр. / М. Гаврилюк, О. Ілюха, М. Борисенко // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 71. – С. 163-170.

Соколенко В.Л. Вплив психоемоційного навантаження на показники імунної системи в осіб, що проживали на територіях, забруднених радіонуклідами / В.Л. Соколенко // Фізіол. журн. – 2016. – Т. 62, № 4. – С. 53-59.

ТЕЗИ

Боєчко Ф.Ф. Харчові звички та культура харчування / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека» (12-13 травня 2016 року). – Київ: НУХТ, 2016. – С.139-140.

Боєчко Ф.Ф. Біологічні аспекти здоров’я людини / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорона біорізноманіття України» (14 квітня 2016 року). – Полтава, 2016. – С.162-165.

Соколенко В.Л. Фактори, що визначають стан природної резистентності організму у населення територій, забруднених радіонуклідами / B.Л Соколенко, С.В. Соколенко // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 березня 2016 р. 4.1. Тернопіль: Крок, 2016 - 269 с. - С. 181- 183.

Соколенко В.Л. The changes of immune system indices in the conditions of stress factors influence / B.Л Соколенко, С.В. Соколенко // II International Scientific Conference Microbiology and Immunology - the development outlook in the 21st century April 14-15. 2016, Kyiv - P.141-142.

Соколенко В.Л. Фактори, що визначають стан природної резистентності організму у населення територій, забруднених радіонуклідами / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  24-25 березня 2016 р. Ч.1. Тернопіль: Крок, 2016 – 269 с. – С.181-183.

Соколенко В.Л. The changes of immune system indices in the conditions of stress factors influence / V.L. Sokolenko, S.V. Sokolenko // II International Scientific Conference Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century April 14-15. 2016, Kyiv – Р.141-142.

Соколенко В.Л. Імуно-ендокринні паралелі у мешканців територій, забруднених радіонуклідами / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко // «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції»: Матеріали VII Національного конгресу патофізіологів України, Храків, 5-7 жовтня 2016. – С.213.

Мельник Т.О. Особистісний вплив викладачів природничих дисциплін на фахову підготовку та виховання студентів / Т.О. Мельник, І.А. Ігнатенко, В.В. Осипенко, B.Л. Соколенко, Л.Ф. Сливка // Збірник тез і повідомлень за матеріалами Всеукраїнської науково - практичної конференції 26. лютого 2016 р. Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького - 95 історія та сучасність. Черкаси, 2016 - 208 с. - С.56-62.

Назаренко Н.В. Проблеми організації харчування дітей шкільного віку у м.Черкаси / Н.В. Назаренко // Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 12-13 жовтня, 2016). – Черкаси: Видавець О.М. Третяков, 2016. – С. 34-36.

Шмиголь І.В. Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів з екологічної біохімії / І.В. Шмиголь // Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Черкаси, 8-9 жовтня 2015). – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – С.168-170.

Шмиголь І.В. Деякі аспекти формування загальнопредметних та предметних компетентностей з молекулярної біології у майбутніх учителів біології / І.В. Шмиголь // Теоретичні та практичні аспекти розвитку біологічних наук: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Рівне, 25 листопада 2015). – рівне: О. Зень, 2015. – С.337-342.

Шмиголь І.В. Мотивація навчальної діяльності як чинник формування професійного самовизначення майбутніх учителів біології / І.В. Шмиголь // Сучасна наука та освіта: самовизначення особистості в контексті євроінтеграції: матеріали Міжнародної конференції (Україна-Болгарія, 25 червня - 7 липня 2016). – Черкаси: ФОП Гордієнко Е.І., 2016. – С.84-86.

Мельник Т.О. Сучасні вимоги до роботи з біологічними об’єктами:біотичні та біобезпекові аспекти / Т.О. Мельник // Актуальные проблемы биофизической медицины: Матеріали міжнародного симпозіума 12-15 травня 2016. – К. : 2016. – С.73.

Мельник Т.О. Оцінка проби Руф’є при нормобаричному гіпоксичному тренуванні у підлітків шкільного віку / Т.О. Мельник, Д.М. Семеняка // Актуальные проблемы биофизической медицины: Матеріали міжнародного симпозіума 12-15 травня 2016. – К. : 2016. – С.90.

Мельник Т.О. Особистісний вплив викладачів природничих дисциплін на фахову підготовку та виховання студентів / Т.О. Мельник, І.А. Ігнатенко, В.В. Осипенко, В.Л. Соколенко, Л.Ф. Сливка // Збірник тез та повідомлень за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність» (26 лютого 2016 р.) - Черкаси: видавн. Відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016.– С.56-62.

Мельник Т.О. ННІ природничих наук – флагман освіти із біобезпеки, біозахисту та біоетики / Т.О. Мельник // Збірник тез та повідомлень за матеріалами  Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність» (26 лютого 2016 р.) - Черкаси: видавн. Відділ ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2016.– С.66-68.

Ігнатенко І.А. Пам’ятні сторінки з житті доктора біологічних наук Дерія Івана Григоровича / С.І. Дерій, І.А. Ігнатенко, В.В. Осипенко, Л.Ф. Сливка // Збірник тез та повідомлень за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність» (26 лютого 2016 р.) - Черкаси: видавн. Відділ ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2016.– С.52-56.

Зубенко О.Г. Екологічні особливості розвитку сисних фітофагів в умовах Лісостепу України / О.Г. Зубенко, І. Цівіна // Матеріали доп. Всеукраїнської наук. конф.: «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» - Черкаси: ФОП Белінська О.Б.», 2016.– С.69-72.

Зубенко О.Г. Сучасні екологічні проблеми здоров’я людей / О.Г. Зубенко, Ю.О. Компанієць // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства. – Україна: Тернопіль, 24-25 березня 2016 р. – С.76-78.

Зубенко О.Г. Умови виникнення інфекційних захворювань тварин / О.Г. Зубенко // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі. – Україна: Тернопіль, 19-20 травня 2016 р. – С.33-36.

Зубенко О.Г. Newly observed morphological characters of head and mesosoma of aphid parasitoids (Braconidae, Aphidiinae / Zubenko Olga // ECOLOGY OF APHIDOPHAGA/ CONFERENCE GUID. - Freising 2016, 13 29|08 - 01|09|2016

Зубенко О.Г. Еколого-біоценотичні закономірності трофічних зв’язків у системі «рослина-фітофаг-ентомофаг» у теплицях Ботанічного саду Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / О.Г. Зубенко // І(ІV) Міжнародна ентомологічна конференція. – Україна: Ужгород, 13-17 вересня 2016 р. С.126-128.

Компанієць Ю.О. Зміни показників периферичної крові у школярів старших класів при застосуванні інструментальної оротерапії / Ю.О. Компанієць // Збірник тез XIІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів: Молодь і поступ біології: (м. Львів, 19 – 21 квітня 2016р.). – Львів, 2016.

Компанієць Ю.О. Дикорослі фітонцидоносні рослини у флорі Черкаського району / Ю.О. Компанієць, О.М. Рябошлик // Матеріали Всеукраїнська наук. конф. молодих учених: «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2016» (Черкаси, 21 квіт. 2016р.) - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016.– С.25-27.

Компанієць Ю.О. Ефемери та ефемероїди лісів Чигиринського району Черкаської області / Ю.О. Компанієць, Н.С. Тараненко // Матеріали Всеукраїнська наук. конф. молодих учених: «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2016» (Черкаси, 21 квіт. 2016р.) - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016.– С.29-31.

Гаврилюк М. Н. Про зимівлю соколоподібних у Середньому Придніпров’ї / М.Н. Гаврилюк, О.В. Ілюха, М.М. Борисенко // Матер. Всеукр. наук. конф. «Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку» (8-9 жовтня 2015 року, м. Черкаси). – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015. – С.39-42.

Гаврилюк М. Н. Миграции куликов в районе Кременчугского водохранилища / М.Н. Гаврилюк, А.В. Илюха, Н.Н. Борисенко // Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии: Матер. 10-й юбилейной конф. рабочей группы по куликам Северной Евразии (Иваново, 3-6 февраля 2016г.). – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2016. – С.105-111.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мельник Т.О. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 «Біологія» / Т.О. Мельник. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2016. - 62с.

Зубенко О.Г. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Зоологія» (зоологія безхребетних). Частина І для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 091 – біологія / О.Г. Зубенко, О.В. Ілюха. – Черкаси, 2016. – 85 с.

Зубенко О.Г. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Зоологія» (зоологія безхребетних).  Частина ІІ. Для студентів 1 курсу галузі знань 6.040102 – біологія / О.Г. Зубенко, О.В. Ілюха. – Черкаси, 2016. – 75 ст.

Зубенко О.Г. Зоологія безхребетних: методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія / О.Г. Зубенко, О.В. Ілюха. –  Черкаси, 2016. – 113 с.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Соколенко В.Л. Імунологія (для студентів напряму підготовки 6.040102 – «біологія») / В.Л. Соколенко, С.В. Соколенко. – Черкаси: Вид. ТОВ«ЛЕМАР-ПРОМ», 2016. – 156 с.

Назаренко Н.В. Харчова хімія. Лабораторний практикум / Н.В. Назаренко. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2016. – 79с.

Стогодюк О.В. Робочий зошит з фізіології рослин: навч.-метод. посібн. для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040102 – Біологія. Частина 1. / О.В. Стогодюк. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2016. – 160 с.

Мельник Т.О. Фізіологічні та біохімічні основи гіпоксії: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 Природничі науки, напряму підготовки 7.07040201, 8. 07040201 - Біологія / Т.О.Мельник, Ю.О.Компанієць. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2016. - 84с.

Осипенко В.В. Робочий зошит з ботаніки: навч.-метод. посібн. для студентів 2 курсу денної підготовки 6.040102 - Біологія. Частина 2. Вищі спорові та насінні  рослини, вид. 3-те, репринт. / В.В. Осипенко, О.А. Спрягайло, Л.Ф. Сливка – Черкаси. ФОП Белінська О.Б., 2016. - 92с.

Ігнатенко І.А.Зошит для лабораторних занять з екології тварин: навч. метод посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040102 – Біологія. Видання 2–ге, доп. / І.А. Ігнатенко. – Черкаси; ФОП Белінська О.Б., 2016 – 74с.

Бавикіна Н.Ю. Навч.-метод. посібн. для лабораторних занять з дисципліни «Анатомія рослин» для студентів денної та заочної форм навчання напряму  підготовки 7.040102 – Біологія – вид. 4-те / Н.Ю. Бавикіна, Л.Ф. Сливка. – Черкаси. ФОП Белінська О.Б., 2016. - 61с.

 

 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua