Підрозділи

Kоординаційна хімія 

Мета та завдання курсу полягає в розширенні знань про хімію комплексних сполук (КС), здобутих на ранніх курсах; згадати основні поняття хімії КС, їх ізомерію та просторову будову, хімічний зв'язок та основні ідеї і положення теорій, що стосуються хімії КС, також з'ясувати основні реакції утворення КС та їх практичне значення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти: записати формулу КС згідно назви, називати КС; проводити аналіз будови молекули заданого комплексу перехідного металу в рамках методу валентних зв'язків і мати уявлення про те, які властивості комплексу можуть бути передбачити таким чином; вибрати метод синтезу даної КС; передбачити основні властивості і методи застосування даної КС.

Заняття проводяться в ауд. 713 та 701.  Допомагає готувати практикум та проводити лабораторні роботи ст. лаборант Чамара Л. Є.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua