Підрозділи

Методика і організація наукових досліджень 

Вивчення даної навчальної дисципліни передбачає формування у студентів системи знань про місце і роль науки у розвитку національної і світової економіки, про основні етапи становлення науки в Україні, про організаційно-методичні і економічні основи організації наукових досліджень на макро- і мікрорівнях. Завдання даної навчальної дисципліни полягає у створенні у студентів цілісного уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання, ознайомленні з історією становлення університетської освіти в Україні та інших країнах світу; засвоєнні сутності загальнонаукових та конкретно-наукових методів і принципів дослідження.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua