Підрозділи

Охорона праці в галузі 

Завданням вивчення предмету є засвоєння студентами правових та організаційних питань охорони праці, гігієнічної класифікації умов праці за показниками шкідливості та небезпечних факторів виробничого середовища. При вивченні дисципліни студенти засвоюють вплив шкідливих факторів на організм людини, а саме: забруднення виробничих приміщень, температури і освітлення, вібрації, шумів, іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів тощо, а також методи і способи захисту працюючих від дії цих чинників.

Курс «Охорона праці в галузі» забезпечує формування наступних практичних навичок: уміння поводитися з хімічними реактивами, особливо токсичними; вміння використовувати індивідуальні та загальні засоби захисту, вміння надати першу долікарняну допомогу у разу надзвичайної ситуації.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua