Підрозділи

Профільне навчання хімії  в загальноосвітній школі 

Завданням такого спецкурсу є володіння та опанування майбутніми вчителями (магістрантами) доступом до організації диференційованого навчання, яке передбачає поглиблене і професійно орієнтоване вивчення циклу споріднених предметів з хімії до здобуття загальноосвітньої профільної підготовки, безперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Курс «Профільне навчання хімії  в загальноосвітній школі» забезпечує формування достатнього рівня підготовки магістрантів-вчителів для надання глибоких, фундаментальних знань для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з профільних предметів і готовності подальшого навчання учнів шкіл у ВНЗ. Поглиблено вивчається основні теми з загальної хімії за 8-11 хімічні профільні класи; складання конспектів уроків з розв’язками та поясненнями різних форм викладу матеріалу; поглиблений рівень теоретичного матеріалу з використанням мультимедійних засобів; розглядуються різноманітні способи розв’язування розрахункових, комбінованих та практичних вправ з логічним поясненням.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua