Підрозділи

Процеси і апарати сучасних хімічних виробництв 

Викладач: к.х.н., доц. Бойко В. І.

    Всі добре знають як Д. І. Менделєєв відкрив Періодичний закон. Тривалий час він вивчав фізичні і хімічні властивості речовин, записував їх на карточках, розкладав різними способами і врешті чітко сформулював залежність властивостей хімічних елементів та їх сполук від атомної маси. Накопичення емпіричних знань привело до узагальнення.
    Вивчаючи в курсі «Екотехнології» окремі виробничі процеси (сировину, хімізм, апаратурне оформлення), студенти оволодівають значним фактажним матеріалом, і лише спираючись на таку базу, в курсі «Процеси і апарати сучасних хімічних виробництв» вони готові до узагальнень, моделювання та цілісного сприйняття хіміко-технологічного процесу.
    Курс передбачає великий практикум по проведенню лабораторних робіт, що імітують реальні виробничі процеси: одержання сульфатної кислоти, вилучення КСl із сильвініту, рафінування міді, перегонка нафти, електроліз водного розчину NaCl тощо.
Завданням вивчення предмету є узагальнення теоретичних основ гомогенних та гетерогенних каталітичних і некаталітичних процесів, систематизація знань студентів стосовно основних типів хімічних реакторів, що використовуються на сучасних хімічних виробництвах.
Курс «Процеси і апарати сучасних хімічних виробництв» забезпечує формування наступних практичних навичок: вміння користуватися лабораторними приладами, уміння складати схеми установок, що є імітацією виробничих процесів, проводити обрахунки за одержаними результатами дослідження.

    Заняття проводяться в ауд. 721 Допомагає готувати практикум та проводити лабораторні роботи ст. лаборант Костелецька Л. Г.

 

 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua