Підрозділи

Хімія з основами біогеохімії 

Завданням вивчення предмету є освоєння студентами теоретичних основ хімії, методики хімічного експерименту; надання певного комплексу знань, які необхідні для правильного розуміння явищ природи, вирішення практичних екологічних проблем, а також засвоєння наступних професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у галузі екології та охорони довкілля.

Курс «Хімія з основами біогеохімії» забезпечує формування наступних практичних навичок: аналізувати хімічну та фізико-хімічну поведінку природних та антропогенних забруднень в атмосфері, гідросфери; характеризувати властивості елементів, виходячи з їх положення в періодичній системі; вільно володіти всіма лабораторними операціями. 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua