Підрозділи

Екологічна хімія (магістратура) 

Вивчення нормативної навчальної дисципліни “Екологічна хімія» для майбутніх викладачів хімії ставить за мету формування у майбутніх педагогів  екологічної компетентності на основі знань та розуміння хімічних основ існування і сталого розвитку біогеосфери планети та вмінь впровадження екологічних аспектів у викладанні хімії.

 Завдання: формування наукового мислення, екологічної свідомості і культури студентів; розуміння сучасних шляхів і перспектив розвитку екологічних аспектів хімії;  поглиблення і удосконалення хімічних знань з їх  орієнтацією на педагогічні форми та методи здійснення екологічного виховання молоді; формування вмінь студентів розв’язувати теоретичні та експериментальні хіміко-екологічні завдання.

Студент повинний знати: основні хімічні інгредієнти об’єктів навколишнього середовища; основні хімічні колообіги хімічних елементів; біогеохімічні перетворення речовин  в біосфері; основні хімічні показники екологічного стану навколишнього середовища; хімічні основи екологічних рівноваг в біосфері; причини сталості хімічного складу об’єктів навколишнього середовища; методи та прийоми впровадження педагогічних технології в освітній процес спрямований на формування екологічної компетентності молоді; роль хіміко-екологічної культури населення у підтриманні сталості складу біогеосфери планети.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua