Підрозділи

Хімічна екологія

Вивчення нормативної навчальної дисципліни “Хімічна екологія” ставить за мету формування у студентів екологічної свідомості і культури на основі знань та розуміння хімічних основ існування і сталого розвитку біогеосфери планети. Завдання: формування наукового мислення, екологічної свідомості і культури студентів; розуміння сучасних шляхів і перспектив розвитку  екологічних аспектів хімії;  поглиблення і удосконалення хімічних знань з їх  орієнтацією на екологічні проблеми сучасності; формування вмінь студента самостійно розв’язувати теоретичні та експериментальні хіміко-екологічні завдання.

Студент повинний знати: теоретичні основи хімії довкілля; основні хімічні інгредієнти об’єктів навколишнього середовища; рухомі та нерухомі фази знаходження хімічних елементів у довкіллі; основні хімічні колообіги хімічних елементів; біогеохімічні перетворення речовин  в біосфері; основні хімічні показники екологічного стану навколишнього середовища; хімічні основи екологічних рівноваг в біосфері; причини сталості хімічного складу об’єктів навколишнього середовища; переваги і недоліки різних методів аналізу при вирішенні певних завдань хіміко-екологічного моніторингу; досягнення сучасної хімічної  науки у збереженні об’єктів навколишнього середовища; області використання різноманітних хімічних методів в аналізі об’єктів довкілля; роль хіміко-екологічної культури населення у підтриманні сталості складу біогеосфери планети.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua