Підрозділи

Шафорост Юлія Анатоліївна

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства
18031, м. Черкаси, бул. Шевченка 81, навчальний корпус № 1
роб.тел.:   +380 (472) 35-74-46
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
корпоративний e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     Народилась – 4 червня 1980 року у м. Черкаси. У 1997 році закінчила ЗОШ І-ІІІ ст. №10 м. Черкаси. В цьому ж році поступила в Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького на спеціальність «Хімія та основи інформатики». Будучи студенткой, приймала активну участь в студентському житті факультету. У 2002 році з відзнакою закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії, вчителя основ інформатики. 01.10.2002 року прийнята на посаду лаборанта кафедри загальної хімії Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького.
    В 2006 році вступила до аспірантури зі спеціальності 02.00.04 – фізична хімія на
кафедру загальної та неорганічної хімії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Моїм науковим керівником став відомий вчений не лише на Україні, а і за її межами доктор хімічних наук, професор Неділько С.А. Тема дисертаційної роботи пов’язана із синтезом високотемпературних надпровідних сполук та дослідження їх властивостей.
     В 2009 році призначена на посаду викладача
кафедри загальної та неорганічної хімії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. В цьому ж році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Неорганічна хімія», а 23 березня 2011 року в Донецькому національному технічному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему «Синтез та властивості високотемпературних надпровідних сполук у системах La1-xRxBa2Cu3Oу (де R – РЗЕ)». Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України 22 квітня 2011 року присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук, а 31 жовтня 2014 року присвоєно вчене звання доцента.
     В лютому 2012 р. переведена на посаду старшого викладача, а у вересні 2012 року переведена на посаду доцента кафедри хімії. 
Здійснює керівництво науковими студентськими роботами, керує учнівськими науковими роботами Малої академії наук України з хімії.
     Є секретарем Вченої ради ННІ природничих наук та куратором академічної групи. Активно веде навчальну, методичну та наукову роботу.
    Читає лекції та проводить практичні, лабораторні заняття з навчальних дисциплін: аналітична хімія
, хімія з основами біогеохімії, історія хімії, аналіз металів і сплавів, лабораторний аналіз природних об’єктів та аналітичний контроль забруднення довкілля.
Наукові інтереси: синтез та дослідження властивостей високо-температурних надпровідних сполук, ортованадатів на основі РЗЕ. Має патент України на корисну модель, автор понад 20 наукових статей та 10 навчально-методичних посібників.

Найвагоміші з них:

 1. Шафорост Ю.А. Заміщення в ВТНП-системах Ln1-xLnxBa2Cu3Oδ (Ln, Ln’=Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) / Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, М.А. Зеленько. – Фізика і хімія твердого тіла. Серія: Хімічні науки – 2009. – Т. 10, №2, – С. 357–359.
 2.
Неділько С.А. Дослідження фазоутворення ВТНП сполук складу LnBa2Cu3O7±δ / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.А. Шафорост, М.А. Зеленько. – Український хімічний журнал. Серія: Хімія. ‑ 2009, Т.75, №7, С. 49-51
 3. Мінаєва В.О. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз / В.О. Мінаєва, Т.С. Нінова, Ю.А. Шафорост. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 455 с.
 4. Неділько С.А. Процессы фазообразования сверхпроводящих купратов R123 и R124 / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.А. Шафорост // Свиридовские чтения: сб. ст.  Вып. 9 (редкол.: О.А. Ивашкевич (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 132 – 138.
 5.
Шафорост Ю.А. Синтез та термогравіметричне дослідження сполук на основі RBa2Cu4O8 / Ю. А. Шафорост, С.А. Неділько, І.В. Фесич // Вісник Черкаського університету. Серія Хімічні науки. – 2014. – № 14 (307) – С. 50 – 55.
 6. Мінаєва В.О. Методичні рекомендації до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Аналітична хімія» / В.О. Мінаєва,
Ю.А. Шафорост. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – 139 с.
 7. Мінаєва В.О. Лабораторний практикум із аналітичної хімії. Кількісний аналіз / В.О. Мінаєва, Ю.А. Шафорост. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – 139 с.
 8
. Патент України на КМ № 109964. Спосіб одержання високотемпературних керамічних надпровідників складу La1–xRxBa2Cu3Oy / Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Я.Д. Король, В.І.Бойко. – № u 2015 12996: заявл. 29.12.2015; опубл. 26.09.2016, Бюл. №18. – 4 с.

 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua