Підрозділи

Теоретичні основи аналітичної хімії 

Вивчення теоретичних основ аналітичної хімії переслідує мету дати наукове обґрунтування методам, які дозволяють якісно і кількісно з певним ступенем точності охарактеризувати досліджуваний об'єкт; сприяти оволодінню методами наукового дослідження, навчити засвоювати, а якщо треба, то і вдосконалювати аналітичну методику. Розглядаються основні типи хімічних реакцій, які використовують в аналітичній хімії (з переносом протона – кислотно-основні реакції; з переносом електрона – окисно-відновні; з переносом електронних пар з утворенням хімічного зв'язку за донорно-акцепторним механізмом  – реакції комплексоутворення) та їх використання  в якісному і кількісному хімічному аналізі.

Cучасна теорія розчинів 

Завдання курсу – узагальнити та поглибити знання студентів з теми "Розчини", а також ознайомити з новими даними, сучасними тенденціями розвитку теорії розчинів та з методами, які дозволяють якісно і кількісно дослідити склад та властивості розчинів, а також підсумувати знання майбутніх фахівців щодо теоретичних знань та практичних вмінь по методиці розв’язання різноманітних задач на тему "Розчини".

Курс забезпечує формування наступних навичок: працювати з літературою по теоретичних та практичних аспектах у галузі розчинів, творчо розглядати питання, пов’язані з аналізом розчинів, якісно і кількісно охарактеризувати досліджуваний розчин та математично обробити і оцінити результати аналізу розчинів.

Заняття проводяться в ауд. 713.  Допомагає готувати практикум та проводити лабораторні роботи в якості лаборанта к.х.н. ст. викладач Литвин В. А.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua