Підрозділи

Кафедра якості, стандартизації та управління проектами забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін

для освітнього ступеня магістр спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології:

 • Планування проектних дій;
 • Прийняття проектних рішень;
 • Планування проектної діяльності;
 • Формування проектної команди;
 • Охорона праці в галузі;
 • Методи контролю якості продукції;
 • Маркетинг з якості;
 • Економіко-математичні методи в управлінні;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Управління трудовими ресурсами в проектах;
 • Техноекологія;
 • Управління якістю на підприємстві.

для освітнього ступеня магістр спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Методи контролю якості в хімічній промисловості;
 • Стандартизація продукції та послуг;
 • Метрологія;
 • Кваліметрія;
 • Фізичні методи вимірювання об’єктів сертифікації;
 • Міжнародні системи сертифікації та акредитації;
 • Управління якістю в галузі хімії;
 • Системи управління якістю;
 • Методика проведення сертифікації персоналу;
 • Менеджмент якості;
 • Методика проведення сертифікації продукції та послуг;
 • Охорона праці в галузі;
 • Процеси та системи стандартизації;
 • Техноекологія; 
 • організація у сфері якості, стандартизації та сертифікації.

Виробнича практика

 

Виробничі практики є пріоритетним напрямком щодо формування фахових умінь майбутніх магістрантів спеціальностей «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

На 1 курсі магістратури спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» студенти проходять виробничу науково-дослідну практику.

Виробничу науково-дослідну практику студенти денної та заочної форми навчання проходять 4 тижні згідно з навчальним планом. Практику студенти проходять на середніх та великих промислових підприємствах, в установах і організаціях різних сфер господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління з якими університет укладає угоду. Проведення виробничої науково-дослідної практики з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки має своїм завданням поглибити і закріпити одержані теоретичні знання та набути навики практичної роботи, зібрати аналітичні матеріали, фінансову інформацію за предметом дослідження для виконання магістерської роботи.

На 1 курсі магістратури спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студенти проходять виробничу наукову практику.

Виробнича наукова практика триває 6 тижнів. Характер практики сприяє комплексному поглибленому вивченню економічної роботи на підприємстві, коли студент послідовно ознайомлюється з організацією роботи підприємства, принципами обґрунтування та прийняття економічно-управлінських рішень. Основна мета практики - практичне і творче застосування здобутих знань та набутих у процесі навчання вмінь здійснення економічної діяльності, розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення прикладних завдань, а також збирання матеріалів для магістерської роботи.

На 2 курсі магістратури спеціальностей 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студенти проходять виробничу переддипломну практику.

Виробнича переддипломна практика є частиною підготовки студентів і підготовчою стадією до розробки випускної роботи. Вона направлена на закріплення і поглиблення отриманих знань, придбання навичок практичної роботи, а також збір практичних матеріалів для написання магістерської роботи. Проведення виробничої переддипломної практики має своїм завданням навчити студентів загальним прийомам сучасної наукової діяльності, тобто планувати і проводити експеримент, обговорювати результати з одержанням необхідних закономірностей і висновків, формування наукового спілкування.

Чекаємо на Вас!

 • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
 • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
 • Телефон: (0472) 37-15-51
 • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua