Підрозділи

 

 

Сучасний світ дуже мінливий і потребує нашої постійної уваги. Для того, аби йти в ногу з часом, ми щодня маємо слідкувати за новинками науки й техніки, політики й економіки. Ми будуємо пристрої, здатні рухатися за межі Сонячної системи чи проникати всередину клітини, замінити людині її серце на штучне або викликати землетрус. Ми навчили автомобіль їздити без водія, а потужний комп’ютер можемо носити в кишені.

 

Проте використання технічних досягнень, на жаль, не завжди полегшує людині життя. Частішають урагани, засухи і повені. З’являються нові захворювання. Назавжди зникають види живих організмів, а іноді й цілі ландшафти. На фоні тривожних новин і повідомлень люди почуваються непевно й незахищено.

 

Як ніколи раніше, існує нагальна потреба формування і дотримання людиною правил взаємовідносин із Природою. Саме тому, абсолютно логічною і надзвичайно потрібною є діяльність екологів – людей, здатних повноцінно усвідомити рівень сучасних небезпек, всебічно їх дослідити, оцінити та запропонувати моделі поведінки суспільства і можливості виживання людства.

 

Справжньому екологу завжди знайдеться робота, адже для того, щоб рятувати Світ, необхідно добре розумітися на тому, як він влаштований. Щоденні дослідження і відкриття, яскраві враження і емоції, відчуття своєї потрібності і важливості чекають на всіх, хто ступив на цікавий і захопливий шлях природоохоронця. 

 

 

Олександр Васильович Спрягайло,
завідувач кафедри екології та агробіології,
кандидат біологічних наук, доцент

Історія кафедри 

Склад кафедри

Наукова діяльність

Нагороди та відзнаки 

Дисципліни кафедри

Навч. та вироб. практики

Виїзні заняття

Публікації викладачів

Відгуки студентів

Відгуки випускників

Працевлаштування випускників

Історія кафедри і сьогодення


Кафедра екології та агробіології у складі ННІ природничих наук була створена 15 березня 2002 року. В організації кафедри і розгортанні наукової роботи значну роль відіграв доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений працівник сільського господарства України Михайло Іванович Бащенко, який очолював її до 2005 року.
Протягом десяти років (2005-2015 рр.) завідувачем кафедри був Володимир Якович Білоножко – доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член (академік) Міжнародної академії аграрної освіти. Ним створено наукову школу, яка вивчає агроекологічні аспекти вирощування круп’яних культур.
У червні 2015 року кафедру очолив Олександр Васильович Спрягайло – кандидат біологічних наук, дендролог, ініціатор створення ряду природно-заповідних об’єктів на теренах Черкащини.
Кафедра забезпечує викладання більшості фундаментальних та прикладних дисциплін спеціальності «Екологія».

У навчальному процесі використовуються навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні розробки, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри та університету. У процесі навчання широко застосовуються новітні технічні засоби навчання, комп’ютерні технології. Для проведення моніторингових досліджень студентами використовуються лабораторії з аналітичного контролю якості навколишнього середовища, фізико-хімічних методів аналізу та центр фізико-хімічних досліджень. Практичне спрямування навчального процесу та фахові практики дають змогу студентам-екологам отримати ґрунтовні знання та по завершенню навчання знайти своє місце в умовах ринкової економіки.
Випускники кафедри працюють у науково-дослідних установах у галузях технічних і природничих наук; державних та корпоративних установах екологічного управління; вищих навчальних закладах; лабораторіях промислових підприємств; екологічних інспекціях, інспекціях з контролю за використанням та охороною земель, захисту рослин, цивільного захисту та техногенної безпеки, установах охорони родючості ґрунтів, об’єктах природно-заповідного фонду.
Співробітники кафедри, реагуючи на вимоги сучасності, беруть активну участь у вирішенні екологічних проблем регіону. Викладачами та студентами проводяться наукові дослідження стану навколишнього природного середовища Черкаської області, ведеться моніторинг біологічного різноманіття, оцінюються основні загрози для довкілля та моделюються можливі наслідки. За ініціативи кафедри екології та агробіології проводяться наукові, науково-практичні конференції та круглі столи, де розглядаються актуальні питання охорони навколишнього природного середовища, збереження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також – раціонального природокористування із врахуванням критеріїв і принципів Сталого розвитку.
З метою активізації наукових експериментальних досліджень у галузі екології, біології, агробіології, агрохімії, ґрунтознавства та широкого залучення викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення наукових завдань, у 2010 році на базі кафедри було створено науково-дослідну лабораторію з екології.

Кафедра активно співпрацює із громадськими екологічними організаціями та провідними науковими, науково-дослідними і природоохоронними установами України, зокрема Канівським природним заповідником, Національним історико-культурним заповідником «Чигирин», Карпатським національним природним парком, Мліївським інститутом помології ім. Л.П. Симиренка, Черкаським обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції.
Окрім підготовки висококваліфікованих кадрів, кафедра займається виховною роботою, залученням студентів до практичної природоохоронної діяльності: акції «Первоцвіт» з охорони рідкісних ранньоквітучих рослин в урочищі «Холодний Яр» (проводиться щорічно з 2002 року), акції «Чисте місто» тощо.

 

 

Студенти-екологи та викладачі ННІ природничих наук за фінансової підтримки Фонду сприяння Демократії Посольства США в Україні брали активну участь у реалізації проекту «Волонтерський екоавтобус: схилами Дніпра». У 2013 році проект «Первоцвітам лісу – жити!» посів 2 місце у номінації «Культурологічний проект» ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». 

%PM, %25 %708 %2017 %16:%січ.

Склад кафедри

Мінаєв Борис Пилипович 

Завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства, доктор хімічних наук, професор

Закінчив фізичний факультет Томського державного університету (ТДУ) за спеціальністю «Оптика та спектроскопія». У 1984 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичний аналіз та прогнозування ефектів спин-орбітальної взаємодії в молекулярній спектроскопії та хімічній кінетиці». З 2007 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. У 2011 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За даними всесвітньої агенції Scopus h-індекс рівний 29. Входить в п’ятірку найкращих науковців ВНЗ МОН України. Має відзнаку Scopus Awards Ukraine 2016, встановленою агенцією Elsevier. У 2016 році обраний академіком Академії наук Вищої Школи (секція «Хімія»).
Наукові інтереси: квантова хімія, теорія спін-орбітальної взаємодії і її вплив на хімічну реакційну здатність і спектри фосфоресценції, теорія органічних барвників для молекулярної електроніки та нанофотоніки, органічні фотовипромінювання діодами. В доробку понад 500 наукових праць

 

Нінова Тетяна Степанівна 

Директор навчально-наукового інституту природничих наук,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила природничий факультет Черкаського педагогічного інституту імені 300-річчя воз’єднання України з Росією у 1980 р. З 1990 року працює в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького. Автор понад 70 статей та 7 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: аналіз об’єктів навколишнього середовища на вміст важких металів, екологічна освіта та виховання студентів.

 

Бойко Віра Іванівна
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

У 1975 р. закінчила хімічний факультет Чернівецького державного університету.
У Черкаському національному університеті працює з 1985 р. на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри хімії, декана хімічного факультету, проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, завідувача кафедри хімії.
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах». Автор понад 80 наукових та навчально-методичних робіт.
Удостоєна звання «Відмінник освіти України», нагороджена медаллю Макаренка та грамотами МОН України, обласної держадміністрації.
Наукові інтереси: високотемпературні надпровідникові матеріали.

 

Грабовий Андрій Кирилович
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю "Біологія і хімія". Відмінник освіти України.
Наукові інтереси: теорія і методика навчання хімії у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах. В доробку понад 100 наукових праць, методичні посібники з методики викладання хімії

 

Мінаєва Валентина Олександрівна
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 1967 році закінчила Томський державний університет. З 1989 року працює в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького. Автор понад 130 статей та 12 навчально-методичних посібників. За даними міжнародної наукометричної бази даних «Scopus» h-індес дорівнює 13.
Наукові інтереси: аналітична хімія, стероїдні гормони, сенсибілізуючі барвники для фотоелектричних перетворювачів, молекулярна спектроскопія.

 

Шевченко Олександр Петрович
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 1990 році закінчив Черкаський педагогічний інститут імені 300-річчя воз’єднання України з Росією за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1990 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Автор понад 40 статей та 4 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: вольтамперометричні дослідження електрохімічних процесів окиснення та відновлення органічних речовин.
 

Лут Олена Артурівна
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 2002 році закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Хімія та основи інформатики». В 2008 році у Львівському університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот». В 2011 році присвоєно вчене звання доцента. Має 4 патенти на корисну модель, автор понад 25 публікацій і понад 10 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: електрохімічні дослідження органічних сполук та обернена хронопотенціометрія з заданим змінним струмом.

 

Шафорост Юлія Анатоліївна

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила аспірантуру за спеціальністю «Неорганічна хімія». З 2002 року працює в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького. Автор понад 20 статей та 4 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: синтез та властивості високотемпературних над провідникових сполук.

 

Погребняк Олег Степанович
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 1995 році закінчив з відзнакою природничий факультет Черкаського педагогічного інституту за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1995 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. В 2010 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Аналітична хімія», а в 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему "Спектрофотометричне визначення хлоратів(І), броматів(V) та йодатів(V) N,N-діетиланіліном". Має патент України на винахід, автор понад 20 наукових статей та 5 навчально-методичних посібників.

Наукові інтереси: спектрофотометричне визначення різноманітних об’єктів навколишнього середовища.

 

Литвин Валентина Анатоліївна
Кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 2009 році закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Хімія». З 2013 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Є лауреатом премії Президента України для молодих вчених 2015 року. Автор понад 50 статтей у фахових та закордонних виданнях, восьми патентів України на винахід та п’яти навчально-методичних посібників. За даними міжнародної наукометричної бази даних «Scopus» h-індес дорівнює 4.
Наукові інтереси: синтетичні гумінові речовини, наночастинки срібла та золота, нанокомпозити перехідних металів.

 
Баришніков Гліб Володимирович

Кандидат хімічних наук, викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства

У 2012 р. закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Хімія». У 2015 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та спектральні властивості гетероциркуленів і сенсибілізуючих барвників для фотоелектричних перетворювачів».
У Черкаському національному університеті працює з 2011 року на посадах лаборанта, викладача кафедри хімії та нано-матеріалознавства.
Наукові інтереси:квантово-хімічне моделювання матеріалів для потреб органічної електроніки, молекулярна спектроскопія, координаційна хімія, ароматичність поліциклічних макрогетеросполук.

 

Галаган Ростислав Левкович

Старший викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчив природничий факультет Черкаського педагогічного інституту ім. 300-річчя воз’єднання України з Росією у 1977р. З 1972 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Автор понад 150 статей та 5 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: синтез аналогів гумінових речовин та їх застосування у процесі одержування наночастинок металів.

 

Тульвінська Марина Петрівна 

Завідувач лабораторії кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю "Хімія та обслуговуюча праця".

 

Чамара Людмила Євгенівна
Старший лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 1983 році закінчила природничий факультет Черкаського педагогічного інституту імені 300-річчя воз’єднання України з Росією з відзнакою. З 1983 року працює в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького.

 

Костелецька Лариса Григорівна
Старший лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства

У 1993 році закінчила природничий факультет Черкаського педагогічного інституту за спеціальністю «Хімія та обслуговуюча праця». У 2007 році отримала другу вищу освіту у Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю «Облік та аудит».
1993 – 2002 р.р. –  лаборант кафедри загальної та неорганічної хімії.
2002 – 2005 р.р. – головний спеціаліст Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Черкаській області.
З 2006 р.  – старший лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства.

 

Юхимук Світлана Георгіївна 

Лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю "Біологія та хімія".
Наукові інтереси: синтетичні можливості реакції Меєрвейна. В доробку біля 20 наукових праць, друковані методичні розробки

 
 

Гвоздик Людмила Василівна 

Лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю "Хімія та інформатика".

 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут природничих
та аграрних наук
Запрошує на навчання за спеціальностями
 

201 Агрономія

* Освітній ступінь «бакалавр»: денна і заочна форми навчання, тривалість навчання – 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з агрономії, технолог з агрономії.

Перспективи працевлаштування: сільськогосподарські підприємства різних форм власності; науково-дослідні установи НААН України (інститути, станції, лабораторії); обласні і районі управління агропромислового розвитку; коледжі, технікуми; агропромислові господарства, компанії, холдинги та корпорації.

 091 Біологія

 * Освітній ступінь «бакалавр»: денна і заочна форми навчання, тривалість навчання – 4 роки.

Освітня програма: Біологія

Кваліфікація: бакалавр біології, інженер-лаборант в галузі біології

* Освітній ступінь «магістр»: денна форма навчання, тривалість навчання – 1,5 роки.

* Освітні програми: Біологія, Лабораторний аналіз.

Кваліфікація: магістр біології, біолог.

Перспективи працевлаштування: науково-дослідні установи та лабораторії біологічного профілю; лабораторії лікарень, судмедекспертизи, санепідемстанцій; ботанічні сади, зоопарки; заповідники, національні парки; установи з ландшафтного дизайну; мисливські та селекційні господарства; риборозплідники тощо.

 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 * Освітній ступінь «бакалавр»: денна і заочна форми навчання, тривалість навчання – 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр середньої освіти, вчитель біології та здоров’я людини.

* Освітній ступінь «магістр»: денна форма навчання, тривалість навчання – 1,5 роки.

Кваліфікація: магістр середньої освіти, викладач біології та здоров’я людини.

Перспективи працевлаштування: вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі закладів вищої освіти, заклади позашкільної освіти учнівської молоді.

 101 Екологія

 * Освітній ступінь «бакалавр»: денна і заочна форми навчання, тривалість навчання – 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр екології, еколог.

* Освітній ступінь «магістр»: денна форма навчання, тривалість навчання – 1,5 роки.

Кваліфікація: магістр екології, еколог.

Перспективи працевлаштування: науково-дослідні установи у галузі технічних і природничих наук; державні та корпоративні установи екологічного управління; лабораторії промислових підприємств, санепідемстанцій; екологічні і митні інспекції, інспекції з контролю за використанням та охороною земель, захисту рослин, цивільного захисту та техногенної безпеки; установи охорони родючості ґрунтів, об'єкти природно-заповідного фонду (заповідники, національні природні парки, зоопарки, ботанічні сади тощо).

 102 Хімія

* Освітній ступінь «бакалавр»: денна форма навчання, тривалість навчання – 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр хімії, хімік.

* Освітній ступінь «магістр»: денна форма навчання, тривалість навчання – 1,5 роки.

Кваліфікація: магістр хімії, хімік.

Перспективи працевлаштування: хімічні виробництва, науково-дослідні установи хімічного профілю, лабораторії підприємств усіх галузей народного господарства, фармацевтичні підприємства тощо.

 014 Середня освіта (Хімія)

 * Освітній ступінь «бакалавр»: денна форма навчання, тривалість навчання – 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр середньої освіти, вчитель хімії.

* Освітній ступінь «магістр»: денна форма навчання, тривалість навчання – 1,5 роки.

Кваліфікація: магістр середньої освіти, викладач хімії.

Перспективи працевлаштування: вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі закладів вищої освіти, заклади позашкільної освіти учнівської молоді.

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 * Освітній ступінь «бакалавр»: денна і заочна форми навчання. Термін навчання: 4 роки.

Освітня програма: «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, технік з метрології.

Перспективи працевлаштування: технічні посади у сфері діяльності, пов’язаній із розробкою, монтажем, налагодженням, ремонтом та технічним обслуговуванням засобів і систем вимірювальної техніки у галузі приладобудування, машинобудування, хімічній промисловості, оборонній промисловості, в науково-дослідних установах, органах Держкадастру, органах охорони навколишнього середовища, інспекціях з контролю за якістю продукції, центрах стандартизації і сертифікації.

* Освітній ступінь «магістр»: денна і заочна форми навчання. Термін навчання: 1,5 роки.

Освітня програма: «Якість, стандартизація та сертифікація»

Кваліфікація: магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості.

Перспективи працевлаштування: фахівець зі стандартизації та сертифікації, контролер якості продукції, інженер з якості, начальник відділу управління якістю,  начальник відділу технічного контролю, менеджер з якості, заступник директора з якості, внутрішній аудитор.

 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: Управління проектами

* Освітній ступінь «магістр»: денна і заочна форми навчання. Термін навчання: 1,5 роки.

Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук, керівник проектів та програм.

Перспективи працевлаштування: фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, консультант в галузі управління проектами, експерт – розробник проектів різного рівня, керівник усіх ланок організацій, спеціаліст науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутів, органів місцевого самоврядування, начальник відділу та провідний спеціаліст з комплексного розвитку регіону.

Спеціальності та перелік конкурсних предметів для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти у 2020 році за освітнім ступенем «бакалавр»

  201 Агрономія

* українська мова;

* біологія;

* історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

 091 Біологія

* українська мова;

* біологія;

* історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

 014 Середня освіта (Біологія та здоровя людини)

* українська мова;

* біологія;

* історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

 101 Екологія

* українська мова;

* біологія;

* історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

 102 Хімія

* українська мова;

* хімія;

* історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика

 014 Середня освіта (Хімія)

* українська мова;

* хімія;

* історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

* українська мова;

* математика;

* історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

  

Чекаємо на Вас!

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук

м. Черкаси,18031
бульвар Шевченка, 81
навчальний корпус № 1
6 поверх каб. 616, 618

Телефон для зв’язку:
(0472) 37-15-51

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Сторінка 1 із 107

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua