Кафедра якості, стандартизації та управління проектами

Історія кафедри і сьогодення

У відповідь на потреби суспільства в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького у 2007 році була відкрита спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» на базі кафедри якості, стандартизації та органічної хімії. Відкриття цього напрямку співпало із загальними тенденціями інтенсифікації процесів європейської інтеграції, захисту прав споживачів, підвищення якості вітчизняної продукції та іміджу національних товаровиробників.

В 2015 році відкрито спеціальність «Управління проектами» та відокремлено кафедру якості, стандартизації та управління проектами, яку очолила доктор економічних наук, професор Єфіменко Надія Анатоліївна.

На сьогоднішній день на кафедрі є наступні спеціальності:

  • 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», спеціалізація – якість, стандартизація та сертифікація.
  • 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізація – управління проектами.

Переважна більшість випускників, що останніми роками отримали диплом зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація», на сьогодні є провідними фахівцями, що займають гідні посади на підприємствах країни (ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», ТОВ «Нутрімед», ПАТ «Азот», ДП «Черкасистандартметрологія» та багатьох інших). Крім того, наші колишні студенти плідно працюють в лабораторіях державного контролю якості, інших державних наглядових і контрольних службах.

Суттєве збільшення кількості абітурієнтів, що бажають отримати освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», достеменно свідчить про значну актуальність і важливість спеціалістів. З огляду на це, для підвищення рівня викладання профільних дисциплін і задоволення потреб ринку висококваліфікованими кадрами було відкрито аспірантуру за напрямом 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Для розвитку спеціальностей кафедри якості, стандартизації та управління проектами ректоратом університету були вжиті заходи з метою оптимізації структури та інформаційного навантаження навчальної програми спеціальності. Виконання запланованих робіт з цього напрямку базувалося на ретельному перегляді навчальних планів, а також на аналізуванні змін в міжнародних та державних стандартах з питань стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності, метрологічної діяльності, управління якістю тощо. До уваги також брався досвід діяльності Європейських навчальних закладів та суспільних організацій в сфері якості (наприклад, Європейської організації з якості, EOQ – European Organization for Quality).

Накопичений досвід і нові вимоги відповідних стандартів дозволили вагомо поліпшити навчальний процес та методичне забезпечення спеціальності, підготувати викладачів з таких напрямків, як менеджмент якості, метрологія, стандартизація продукції та послуг, системи управління якістю тощо.

Суттєвий акцент при формуванні методичних видань робиться на поняттях, методах, засобах і процедурах створення, підготовки до сертифікації та постійного поліпшення систем управління якістю та екологічного менеджменту, що й очікується роботодавцями від наших випускників.

На сьогодні всі лекції та більшість практичних занять проводять компетентні доценти та професори університету.

Випускники, які отримують диплом за спеціальностями «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», спеціалізації – якість, стандартизація та сертифікація, а також «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації – управління проектами є конкурентоспроможними фахівцями, які здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати створення, підготовку до сертифікації і розвиток систем управління якістю на підприємствах у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000, а також створювати сучасні проекти. Така освіта також необхідна фахівцям, що займаються стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією процесів, продукції й послуг, веденням технічної документації, здійсненням внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідацією технологічних процесів, атестацією персоналу, обладнання й чистих приміщень тощо.

 Після закінчення курсу навчання на кафедрі якості, стандартизації та управління проектами всі студенти захищають магістерську роботу за тематикою однієї з актуальних проблем у сфері управління якістю, стандартизації чи сертифікації, а також розробкою полетів тощо. 

Умови для абітурієнтів:

Вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) без огляду на специфіку спеціальності, за якою одержаний диплом.

Зарахування проводиться не пізніше 31 серпня.  За довідками просимо звертатись за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, тел.: 376-576 (8-й поверх, каб. 820, кафедра якості, стандартизації та управління проектами).

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua