Дисципліни кафедри

Кафедра якості, стандартизації та управління проектами забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін

для освітнього ступеня магістр спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології:

 • Планування проектних дій;
 • Прийняття проектних рішень;
 • Планування проектної діяльності;
 • Формування проектної команди;
 • Охорона праці в галузі;
 • Методи контролю якості продукції;
 • Маркетинг з якості;
 • Економіко-математичні методи в управлінні;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Управління трудовими ресурсами в проектах;
 • Техноекологія;
 • Управління якістю на підприємстві.

для освітнього ступеня магістр спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Методи контролю якості в хімічній промисловості;
 • Стандартизація продукції та послуг;
 • Метрологія;
 • Кваліметрія;
 • Фізичні методи вимірювання об’єктів сертифікації;
 • Міжнародні системи сертифікації та акредитації;
 • Управління якістю в галузі хімії;
 • Системи управління якістю;
 • Методика проведення сертифікації персоналу;
 • Менеджмент якості;
 • Методика проведення сертифікації продукції та послуг;
 • Охорона праці в галузі;
 • Процеси та системи стандартизації;
 • Техноекологія; 
 • організація у сфері якості, стандартизації та сертифікації.

Чекаємо на Вас!

 • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
 • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
 • Телефон: (0472) 37-15-51
 • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua