Навчальні та виробничі практики

Виробнича практика

 

Виробничі практики є пріоритетним напрямком щодо формування фахових умінь майбутніх магістрантів спеціальностей «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

На 1 курсі магістратури спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» студенти проходять виробничу науково-дослідну практику.

Виробничу науково-дослідну практику студенти денної та заочної форми навчання проходять 4 тижні згідно з навчальним планом. Практику студенти проходять на середніх та великих промислових підприємствах, в установах і організаціях різних сфер господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління з якими університет укладає угоду. Проведення виробничої науково-дослідної практики з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки має своїм завданням поглибити і закріпити одержані теоретичні знання та набути навики практичної роботи, зібрати аналітичні матеріали, фінансову інформацію за предметом дослідження для виконання магістерської роботи.

На 1 курсі магістратури спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студенти проходять виробничу наукову практику.

Виробнича наукова практика триває 6 тижнів. Характер практики сприяє комплексному поглибленому вивченню економічної роботи на підприємстві, коли студент послідовно ознайомлюється з організацією роботи підприємства, принципами обґрунтування та прийняття економічно-управлінських рішень. Основна мета практики - практичне і творче застосування здобутих знань та набутих у процесі навчання вмінь здійснення економічної діяльності, розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення прикладних завдань, а також збирання матеріалів для магістерської роботи.

На 2 курсі магістратури спеціальностей 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студенти проходять виробничу переддипломну практику.

Виробнича переддипломна практика є частиною підготовки студентів і підготовчою стадією до розробки випускної роботи. Вона направлена на закріплення і поглиблення отриманих знань, придбання навичок практичної роботи, а також збір практичних матеріалів для написання магістерської роботи. Проведення виробничої переддипломної практики має своїм завданням навчити студентів загальним прийомам сучасної наукової діяльності, тобто планувати і проводити експеримент, обговорювати результати з одержанням необхідних закономірностей і висновків, формування наукового спілкування.

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua