Склад кафедри

ЄФІМЕНКО
Надія Анатоліївна
доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри якості, стандартизації та управління проектами

Народилася 3 листопада 1978 року. У 2000 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування».
В 2000 рр. – викладач-стажист кафедри безпеки життєдіяльності та будівельних конструкцій Черкаського інженерно-технологічного інституту.
З 2003 – 2004 рр. – старший викладач кафедри економіки та математичних дисциплін Черкаської філії Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу.
Кандидат технічних наук із 16 вересня 2004 року. Дисертацію захистила 29 червня 2004 року у спеціалізованій вченій раді Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, диплом ДК № 026494.
З 2004 – 2007 рр. – доцент кафедри економіки Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».
З 2007 – 2008 рр. – доцент кафедри органічної хімії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Вчене звання доцента кафедри якості, стандартизації та органічної хімії присвоєно 19 лютого 2009 року, атестат 12ДЦ № 022320.
З 2008 – 2011 рр. – доцент кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Доктор економічних наук з 22 квітня 2011 року. Дисертацію захистила 18 лютого 2011 року у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, диплом ДД № 009339.
З 2011 – 2015 рр. - професор кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
З 2015 року і по теперішній час – завідувач кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

СМАЛИУС
Віктор Васильович
кандидат хімічних наук
доцент кафедри якості, стандартизації та управління проектами

Народився 3 грудня 1972 року. У 1991 році закінчив Олександрійське педагогічне училище імені В. О. Сухомлинського.
З 1991 до 1996 років навчався на природничому факультеті Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Біологія та хімія». В 1996-1999 роках навчався в аспірантурі при кафедрі органічної хімії Черкаського національного університету під керівництвом професора Найдана В. М.
З 2000 року працює на хімічному факультеті на посаді викладача кафедри органічної хімії. З 2008 року – старший викладач кафедри органічної хімії, якості та стандартизації навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Кандидат хімічних наук із 10 березня 2010 року. Дисертацію захистив 26.10.2009 року на спеціалізованій вченій раді Д 35.052.01 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З 01.09.2010 року переведений на посаду доцента кафедри органічної хімії, якості та стандартизації. У 2012 році отримав атестат доцента.
З 01.09.2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.  

 

ФЕСАК
Олександр Юрійович
кандидат хімічних наук
доцент кафедри якості, стандартизації та управління проектами

 Народився 9 січня 1970 року. У 1987 році вступив до природничого факультету Черкаського державного педагогічного інституту ім. 300-річчя Возз’єднання України з Росією.
У 1993 році вступив до аспірантури Черкаського державного педагогічного інституту ім. 300-річчя Возз’єднання України з Росією за кафедрою органічної хімії.
З 1996 року викладач кафедри органічної хімії Черкаського державного педагогічного інституту ім. 300-річчя Возз’єднання України з Росією.
У 2007 році в Національному університеті «Львівська політехніка» захистив дисертацію на тему: «Діазореакції вінілових етерів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.
З 2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

ЛИСЕНКО
Оксана Миколаївна
кандидат педагогічних наук
доцент кафедри якості, стандартизації та управління проектами

 Народилася 9 вересня 1970 року. З 1977 – 1987 рр. навчалася в Черкаській загальноосвітній школі № 17. З 1987 – 1994 рр. навчалася в Черкаському педагогічному інституті ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Хімія та обслуговуюча праця».
З 1994 - 1997 рр. – майстер виробничого навчання Черкаського комерційного технікуму.
З 1997 – 1999 рр. навчалася в Черкаському комерційному технікумі за спеціальністю «Комерційна діяльність».
З 1997 - 2003 рр. – викладач гуманітарних дисциплін Черкаського комерційного технікуму.
З 1997 - 2003 рр. – методист заочного відділення Черкаського комерційного технікуму. У 2003 році присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії».
З 2003 - 2008 рр. – викладач спеціальних дисциплін Черкаського комерційного технікуму.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання на тему: «Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка в позаурочний час».
З 2008 – 2015 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
З 2016 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

КОЖУХІВСЬКА
Ольга Андріївна
кандидат технічних наук
доцент кафедри якості, стандартизації та управління проектами

 Народилася 5 квітня 1987 року. В 2003 р. закінчила школу № 33 м. Черкаси із золотою медаллю.
В 2007 р. закінчила Національний авіаційний університет, м. Київ і отримала диплом бакалавра з відзнакою.
В 2008 р. закінчила Черкаський державний технологічний університет за кваліфікацією «Магістр із управління проектами та програмами» і отримала диплом магістра з відзнакою.
В 2008 р. вступила до аспірантури Черкаського державного технологічного університету, яку закінчила достроково із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. 12 лютого 2012 р. виданий диплом кандидата технічних наук за номером ДК № 004398.
Під час навчання в аспірантурі працювала за сумісництвом послідовно викладачем – стажистом, асистентом, старшим викладачем в Черкаському державному технологічному університеті.
В 2014 р. працювала старшим викладачем в Черкаському державному технологічному університеті за сумісництвом.
З 2015 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

 

БОНДАРЧУК
Сергій Вікторович
кандидат хімічних наук
викладач кафедри якості, стандартизації та управління проектами

 Народився 16 жовтня 1983 року. В 2000 році закінчив Шполянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №5. В цьому ж році вступив до Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького на хімічний факультет.
В 2004 році отримав ступінь бакалавра, в 2005 – спеціаліста, в 2006 – магістра хімії, одержавши диплом з відзнакою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
З 2006 по 2009 рік навчався в аспірантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія під керівництвом д. х. н., професора Б. П. Мінаєва.
З 2009 по 2010 рік працював викладачем кафедри органічної хімії, якості та стандартизації, з 2010 по 2015 – викладачем кафедри якості, стандартизації та органічної хімії, а з вересня 2015 року і по даний час працює викладачем кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Спін-залежна реакційна здатність арильних катіонів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

 

ТКАЧЕНКО
Тарас Ігорович
кандидат технічних наук
викладач кафедри якості, стандартизації та управління проектами

 Народився 9 серпня 1989 року. В 2006 році закінчив Смілянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №16.
В 2006 – 2012 рр. навчався в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Хімія».
В 2011 р. за результатами вступних іспитів був зарахований до аспірантури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (наказ № 132 від 29.09.2011 р.) та у 2014 р. завершив навчання.
Після закінчення Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького тривалий час працював в харчовій промисловості на різних керівних посадах.
У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Багаторівнева ієрархічна система контролю якості продукції на комбікормових підприємствах» зі спеціальності 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.
З 2016 року по цей час працює викладачем кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

ТИНДА
Яна Анатоліївна
аспірант
лаборант кафедри якості, стандартизації та управління проектами

Народилася 11 серпня 1991 року. У 2013 році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Хімія». З 2013 року працює на посаді лаборанта кафедри якості, стандартизації та управління проектами. З 2014 року навчається в аспірантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.  

 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua