Кафедра хімії та наноматеріалознавства

Історія кафедри хімії та наноматеріалознавства  

Підготовка фахівців-хіміків розпочалася ще в далекому 1921 році в Черкаському інституті народної освіти. Ще в довоєнні роки було створено кафедру хімії. У повоєнні роки кафедру очолювали професор В. Т. Чуйко, доцент П. І. Маркелов, професор В. М. Найдан.
   У 1985 році внаслідок реорганізації кафедри хімії було створено 2 кафедри: кафедру загальної та неорганічної хімії і кафедру органічної хімії.
  З 1985 року до 2008 року кафедру загальної та неорганічної хімії очолював відмінник освіти України, кандидат хімічних наук, професор Білий О. В. Коло наукових інтересів О. В. Білого пов’язане з використанням вольтамперометричних методів для дослідження електродних процесів і квантово-хімічного підходу до обґрунтування їх механізмів. Автор понад 120-ти наукових і науково-методичних праць, у тому числі три вийшли з грифом МОН України. Під керівництвом вченого підготовлено і захищено три кандидатські дисертації. Нагороджений медалями Макаренка, «Ветеран праці», грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України та керівництва обласної адміністрації.
  З 2008 до 2015 року кафедру хімії очолювала відмінник освіти України, кандидат хімічних наук, доцент В. І. Бойко, яка також була деканом хімічного факультету 2006-2007 рр. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат хімічних наук на тему «Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно-модифікованих скловуглецевих електродах» захистила у 2002 році. Нагороджена медаллю Макаренка, грамотами Міністерства освіти і науки України та керівництва обласної адміністрації.
  Роботу кафедри забезпечували працівники, які мають великий досвід навчальної, наукової та виховної роботи: доценти Біла Л. М., Сегеда А. С., Лещинський Е. П., Мінаєва В. О., Нінова Т. С., Бочарнікова В. М., Шевченко О.П., Лут О. А., Шафорост Ю. А., Погребняк О. С., старші викладачі Ситник А. Д., Литвин В. А. (кандидат хімічних наук), Галаган Р. Л., викладач Нелень Т. І.
    За останні роки для студентів вищих навчальних закладів підготовлено і видано понад 90 навчальних посібників, підручників, методичних розробок тощо. Наукова діяльність співробітників кафедри різнобічна. Традиційно проводяться вольтамперометричні дослідження широкого спектру органічних речовин, результати експерименту обґрунтовуються квантово-хімічними розрахунками. Здійснюються дослідження спін-каталізу в біохімічних процесах за участю гемоглобіну та інших ферум-порфіринів, розробляються нові спососби одержання синтетичних фульватів та їхнього використання як стабілізаторів колоїдних систем. Проводиться синтез та дослідження властивостей високотемпературних надпровідних матеріалів на основі оксидів лантаноїдів, здійснюється моніторинг навколишнього середовища на вміст важких металів тощо. Викладачі кафедри Галаган Р. Л., Литвин В. А., Погребняк О. С., Шевченко О. П., Лут О. А., Шафорост Ю. А., Бойко В. І. є авторами патентів на винаходи та корисні моделі.
 
  Кафедра органічної хімії створена в 1996 році внаслідок поділу кафедри органічної та біологічної хімії. До 2007 року кафедру очолював кандидат хімічних наук, професор В. М. Найдан, учень заслуженого діяча науки і техніки України, відомого у світі хіміка-органіка, доктора хімічних наук, професора А. В. Домбровського. Автор 102 наукових праць, 4 патентів України на винаходи, підручників з органічної хімії для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. Під керівництвом вченого підготовлено та захищено дві кандидатські дисертації.
 
  З 2007 року роботою кафедри керує доктор хімічних наук, професор Б. П. Мінаєв. Автор понад 500 публікацій, з них 150 – в американських та європейських журналах. Число посилань на його роботи у світовій літературі перевищує 1000. Тривалий час працював у Празькому, Бонському, Страсбурзькому університетах, університеті Лінчепінга та Упсали (Швеція), керівник спільних проектів «Візбі» у Стокгольмі (Швеція) та «Розробка нових сенсибілізуючих барвників для нанокристалічних ТіО2 сонячних батарей на основі розрахунку їх електронної структури» в рамках науково-технічного співробітництва між Міністерством освіти і досліджень Румунії та Міністерством освіти і науки України. Під керівництвом професора Б. П. Мінаєва виконано 4 докторські та 12 кандидатських дисертацій.
  Подовж кількох десятиліть плідну роботу кафедри забезпечували досвідчені викладачі доценти Карловська Н. Є., Грабовий А. К., Сизоненко Г. С., Фесак О. Ю., Смалиус В. В., старші викладачі Найдан Г. Д., Юхимук С. Г., викладач Василішина Р. І., Водоп´ян В. В. Продовжують справу своїх попередників молоді викладачі, кандидати хімічних наук Баришніков Г. В. та Бондарчук С. В.
  Предметом наукових досліджень співробітників кафедри є вивчення реакцій між ненасиченими сполуками і солями діазонію. Цей напрям започаткував професор В. М. Найдан. У процесі досліджень відкрито нові реакції, які отримали назви хлоро-, бромо-, родано-, ксантато- і діалкілдитіофосфатоарилсульфонування ненасичених сполук. Дані відкриття запатентовано. Синтезовані на кафедрі 1-арилсульфоніл-1,3-бутадієни можуть бути використані для добування нових синтетичних каучуків і гум на їхній основі.
  Робота кафедри в галузі квантової хімії проводиться у декількох напрямах. Один з них – дослідження будови інтермедіатів і механізму реакції Меєрвейна за участі солей арилдіазонію. Запропоновано принципово новий триплетний механізм цих реакцій. Інший напрям стосується вивчення фізичних та хімічних властивостей кисню, озону та інших алотропних модифікацій кисню. Спектральне дослідження світіння молекулярного кисню у верхніх шарах атмосфери проводилось спільно з Каліфорнійським інститутом США в рамках проекту CRDF(Фонд розвитку цивільних досліджень, США). Здійснюється також дослідження металоорганічних барвників типу комплексів Ru, Ir, Rh з біпіридинами, які застосовуються в сонячних батареях та у світловипромінюючих діодах.
  В 2015р. внаслідок злиття двох хімічних кафедр було створено кафедру хімії та наноматеріалознавства. Кафедру очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Мінаєв Б. П.
  Продовжується робота по проведенню розрахунків спін-орбітальної взаємодії і її проявів у спектроскопії молекул (фосфоресценція, флуоресценція) та розробці теорії спін-каталізу, автором якої є професор Б. П. Мінаєв. Теорія спін-каталізу лягла в основу біохімічних розробок моделей ферментативних реакцій, таких як гідроксилювання та епоксидування цитохромом Р450 і пероксидами та активація кисню глюкозо-оксидазою. За показниками наукометричної бази даних Scopus та Національної бібліотеки України професор Б. П. Мінаєв входить до десятки найбільш цитованих науковців МОН України серед працівників ВНЗів.
  Впродовж всього часу існування кафедр хімічного напрямку ефективну навчальну і наукову роботу забезпечував високопрофесійний корпус лаборантів у складі: Ванцак О. М., Верьовкіної М. І., Степаненко А. В., Цеменко А. І., Беценка М. Г., Пилипенко Н. С., Пенькової В. Г., Литвин Н. М., Домбровської Т. М., Черкасової С. В., Гладкової С. О., Чамари Л. Є., Костелецької Л. Г., Гвоздик Л. І., завідувача лабораторії Тульвінської М. П.


 

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua