Склад кафедри

Мінаєв Борис Пилипович 

Завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства, доктор хімічних наук, професор

Закінчив фізичний факультет Томського державного університету (ТДУ) за спеціальністю «Оптика та спектроскопія». У 1984 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичний аналіз та прогнозування ефектів спин-орбітальної взаємодії в молекулярній спектроскопії та хімічній кінетиці». З 2007 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. У 2011 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За даними всесвітньої агенції Scopus h-індекс рівний 29. Входить в п’ятірку найкращих науковців ВНЗ МОН України. Має відзнаку Scopus Awards Ukraine 2016, встановленою агенцією Elsevier. У 2016 році обраний академіком Академії наук Вищої Школи (секція «Хімія»).
Наукові інтереси: квантова хімія, теорія спін-орбітальної взаємодії і її вплив на хімічну реакційну здатність і спектри фосфоресценції, теорія органічних барвників для молекулярної електроніки та нанофотоніки, органічні фотовипромінювання діодами. В доробку понад 500 наукових праць

 

Нінова Тетяна Степанівна 

Директор навчально-наукового інституту природничих наук,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила природничий факультет Черкаського педагогічного інституту імені 300-річчя воз’єднання України з Росією у 1980 р. З 1990 року працює в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького. Автор понад 70 статей та 7 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: аналіз об’єктів навколишнього середовища на вміст важких металів, екологічна освіта та виховання студентів.

 

Бойко Віра Іванівна
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

У 1975 р. закінчила хімічний факультет Чернівецького державного університету.
У Черкаському національному університеті працює з 1985 р. на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри хімії, декана хімічного факультету, проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, завідувача кафедри хімії.
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вольтамперометричне визначення вітамінів групи В на хімічно модифікованих скловуглецевих електродах». Автор понад 80 наукових та навчально-методичних робіт.
Удостоєна звання «Відмінник освіти України», нагороджена медаллю Макаренка та грамотами МОН України, обласної держадміністрації.
Наукові інтереси: високотемпературні надпровідникові матеріали.

 

Грабовий Андрій Кирилович
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю "Біологія і хімія". Відмінник освіти України.
Наукові інтереси: теорія і методика навчання хімії у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах. В доробку понад 100 наукових праць, методичні посібники з методики викладання хімії

 

Мінаєва Валентина Олександрівна
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 1967 році закінчила Томський державний університет. З 1989 року працює в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького. Автор понад 130 статей та 12 навчально-методичних посібників. За даними міжнародної наукометричної бази даних «Scopus» h-індес дорівнює 13.
Наукові інтереси: аналітична хімія, стероїдні гормони, сенсибілізуючі барвники для фотоелектричних перетворювачів, молекулярна спектроскопія.

 

Шевченко Олександр Петрович
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 1990 році закінчив Черкаський педагогічний інститут імені 300-річчя воз’єднання України з Росією за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1990 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Автор понад 40 статей та 4 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: вольтамперометричні дослідження електрохімічних процесів окиснення та відновлення органічних речовин.
 

Лут Олена Артурівна
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 2002 році закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Хімія та основи інформатики». В 2008 році у Львівському університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот». В 2011 році присвоєно вчене звання доцента. Має 4 патенти на корисну модель, автор понад 25 публікацій і понад 10 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: електрохімічні дослідження органічних сполук та обернена хронопотенціометрія з заданим змінним струмом.

 

Шафорост Юлія Анатоліївна

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила аспірантуру за спеціальністю «Неорганічна хімія». З 2002 року працює в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького. Автор понад 20 статей та 4 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: синтез та властивості високотемпературних над провідникових сполук.

 

Погребняк Олег Степанович
Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 1995 році закінчив з відзнакою природничий факультет Черкаського педагогічного інституту за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1995 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. В 2010 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Аналітична хімія», а в 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему "Спектрофотометричне визначення хлоратів(І), броматів(V) та йодатів(V) N,N-діетиланіліном". Має патент України на винахід, автор понад 20 наукових статей та 5 навчально-методичних посібників.

Наукові інтереси: спектрофотометричне визначення різноманітних об’єктів навколишнього середовища.

 

Литвин Валентина Анатоліївна
Кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 2009 році закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Хімія». З 2013 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Є лауреатом премії Президента України для молодих вчених 2015 року. Автор понад 50 статтей у фахових та закордонних виданнях, восьми патентів України на винахід та п’яти навчально-методичних посібників. За даними міжнародної наукометричної бази даних «Scopus» h-індес дорівнює 4.
Наукові інтереси: синтетичні гумінові речовини, наночастинки срібла та золота, нанокомпозити перехідних металів.

 
Баришніков Гліб Володимирович

Кандидат хімічних наук, викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства

У 2012 р. закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Хімія». У 2015 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Структурні та спектральні властивості гетероциркуленів і сенсибілізуючих барвників для фотоелектричних перетворювачів».
У Черкаському національному університеті працює з 2011 року на посадах лаборанта, викладача кафедри хімії та нано-матеріалознавства.
Наукові інтереси:квантово-хімічне моделювання матеріалів для потреб органічної електроніки, молекулярна спектроскопія, координаційна хімія, ароматичність поліциклічних макрогетеросполук.

 

Галаган Ростислав Левкович

Старший викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчив природничий факультет Черкаського педагогічного інституту ім. 300-річчя воз’єднання України з Росією у 1977р. З 1972 року працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Автор понад 150 статей та 5 навчально-методичних посібників.
Наукові інтереси: синтез аналогів гумінових речовин та їх застосування у процесі одержування наночастинок металів.

 

Тульвінська Марина Петрівна 

Завідувач лабораторії кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю "Хімія та обслуговуюча праця".

 

Чамара Людмила Євгенівна
Старший лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства

В 1983 році закінчила природничий факультет Черкаського педагогічного інституту імені 300-річчя воз’єднання України з Росією з відзнакою. З 1983 року працює в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького.

 

Костелецька Лариса Григорівна
Старший лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства

У 1993 році закінчила природничий факультет Черкаського педагогічного інституту за спеціальністю «Хімія та обслуговуюча праця». У 2007 році отримала другу вищу освіту у Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю «Облік та аудит».
1993 – 2002 р.р. –  лаборант кафедри загальної та неорганічної хімії.
2002 – 2005 р.р. – головний спеціаліст Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Черкаській області.
З 2006 р.  – старший лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства.

 

Юхимук Світлана Георгіївна 

Лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю "Біологія та хімія".
Наукові інтереси: синтетичні можливості реакції Меєрвейна. В доробку біля 20 наукових праць, друковані методичні розробки

 
 

Гвоздик Людмила Василівна 

Лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства

Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю "Хімія та інформатика".

 
Інші матеріали: Лут Олена Артурівна »

Чекаємо на Вас!

  • Адреса: м. Черкаси,18031, бульвар Шевченка, 81
  • навчальний корпус № 1, 6 поверх, каб. 616, 618
  • Телефон: (0472) 37-15-51
  • Електронна пошта: bio@cdu.edu.ua