Всеукраїнська наукова конференція

Всеукраїнська наукова конференція «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ АГРАРІЇВ»


Організатори: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Уманський національний університет садівництва, ТОВ «ДСВ-Україна», Ukravit Science Park, Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААНУ», Полтавський державний аграрний університет, Херсонський державний аграрно-економічний університет

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, підприємницьких структур взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції», яка відбудеться 2 червня 2023 року на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Початок о 9:00.

Конференція буде проходити у змішаному форматі:

* адреса для очної участі: м. Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бул. Шевченка, 81, навчальний корпус №1, 2 поверх, конференц-зал;

* інформація для приєднання онлайн:

посилання на відео дзвінок, Google Meet: https://meet.google.com/exo-xbaw-uxx

номер телефону для приєднання до відеозустрічі:  (GB) +44 20 3937 0694 , PIN-код:  465 338 024 #

інші номери телефонів: https://tel.meet/exo-xbaw-uxx?pin=9929125058618

 

Наукові секції конференції:

- Загальне землеробство;

- Агрохімія;

- Економіка та підприємство;

- Селекція і насінництво;

- Овочівництво;

- Плодівництво;

- Рослинництво;

- Кормовиробництво і луківництво;

- Первинна обробка продуктів рослинництва;

- Агроекологія.

 

Всі учасники конференції отримають:

- програму конференції (у разі потреби);

- сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин: 6 год. (0,2 кредита ЄЛТС) (сертифікат видається у разі потреби);

- друкований збірник матеріалів конференції (у разі потреби);

Електронний збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Збірник матеріалів конференції буде розіслано до наукових бібліотек України.

 

Для участі в конференції Вам необхідно до 1 червня 2023 року надіслати на адресу організаційного комітету (ipn-science@vu.cdu.edu.ua):

* матеріали доповіді загальним обсягом не більше 3 сторінок. У темі листа вказати прізвище учасника.

* скан-копію квитанції про оплату оргвнеску. Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасни кам електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів.

 

Оплата

* За умови отримання електронного збірника матеріалів конференції, організаційний внесок складає 120 грн. за одну публікацію (відправлення здійснюється на електронну адресу учасника).

* За умови отримання одного друкованого та електронного збірника матеріалів конференції організаційний внесок складає 230 грн. за одну публікацію (відправлення здійснюється Новою поштою або Укрпоштою протягом місяця після проведення конференції).

* Вартість додаткового збірника – 110 грн.

* Вартість одного сертифіката учасника – 30 грн. (у разі потреби).

* Сертифікат та програма конференції можуть бути надіслані Вам у разі потреби. Прохання сертифікат замовляти завчасно.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг матеріалів доповіді: до 3 сторінок формату А4, включаючи рисунки та таблиці.

Мова: українська, англійська та німецька.

Тези подаються у форматі: *.docx, *.doc. *.rtf.

Шрифт: Times New Roman, розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 10 мм; Відступи зліва – 25 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм. Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля. Під час оформлення малюнків бажано не використовувати занадто тонкі лінії та дрібні підписи. Малюнки, діаграми, таблиці розміщуються за логікою тексту і центруються.

У кінці тексту доповіді зазначається Список використаних джерел (шрифт Times New Roman, розмір – 12 pt).

Кінцеві посилання наводяться у квадратних дужках, вказуються номера джерел з переліку, який наведений у кінці статті [1, 2].

Для студентських та аспірантських одноосібних робіт після списку використаних джерел зазначаються: учений ступінь, наукове звання, прізвище та ініціали наукового керівника (шрифт звичайний, напівжирний, вирівнювання по центру).

Сторінки не нумеруються.

У назві файлу вказуються: прізвище учасника та назва секції конференції (наприклад: Шевченко_Черкаси_Агрохімія).

 

Збірнику матеріалів наукової конференції присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Електронний збірник тез конференції буде розміщено на сайті Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Роботи, які не відповідають вимогам, будуть надсилатися на доопрацювання. Роботи, що надійшли із запізненням, не розглядаються.

 

Приклад оформлення матеріалів конференції

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

Ковальчук В. І., Сидоренко А. М.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

e-mail: koval@gmail.com
Текст

Список використаних джерел:

1.

2.

3.

Приклад оформлення списку використаних джерел Ви можете переглянути за наступним посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1vy4uzE9jYJ63Vjj8N86vCTPBYfY5FCs-/edit

 Для надсилання відомостей про авторів заповніть Google Форму за посиланням: заповніть Google Форму за посиланням: https://forms.gle/fP5D11ymVutKP7BD7

 

Наші контакти:

* Сайт: https:/cdu.edu.ua

* E-mail: ipn-science@vu.cdu.edu.ua

* Тел.: +380 96 301 49 76