Персональний склад вченої ради ННІ природничих та аграрних наук

(затверджено наказом ректора університету №245 від 08.10.2021)

Голова ради – Гаврилюк М. Н., директор інституту, доцент;

Секретар ради – Лут О. А., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства.

Члени ради:

– Титаренко Л. М., заступник директора з навчальної роботи, доцент кафедри біології, екології та агротехнологій;

– Ілюха О. В., заступник директора з наукової роботи, старший викладач кафедри біології, екології та агротехнологій;

– Шмиголь І. В., заступник директора з виховної роботи, старший викладач кафедри клітинної біології та методики викладання біологічних дисциплін;

– Мельник Т. О., завідувач кафедри клітинної біології та методики викладання біологічних дисциплін, доцент;

– Спрягайло О. В., завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій, доцент;

– Шафорост Ю. А., завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства, доцент;

– Білоножко В. Я., професор кафедри біології, екології та агротехнологій;

– Мінаєв Б. П., професор кафедри хімії та наноматеріалознавства;

– Дерій С. І, доцент кафедри біології, екології та агротехнологій;

– Мінаєва В. О., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства;

– Коробко О. О., викладач кафедри біології, екології та агротехнологій;

– Чамара Л. Є., старший лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства;

– Кучер В. В., аспірант кафедри клітинної біології та методики викладання біологічних дисциплін;

– Пехітова Д. М., в.о. голови студради інституту;

– Войцешук Ю. В., представник у студраді університету.


Плани засідань

* План засідань вченої ради ННІ природничих та аграрних наук на 2021/2022 н.р.