Найбільший прояв геніальності
- в засіяній ниві.
О. Довженко

В епоху, коли питання продовольства диктує долі цілих держав, аграрна сфера набуває вирішального значення в суспільному житті.

Агроном у сільськогосподарському виробництві є чи не найважливішим фахівцем, диригентом усіх процесів на полі - від якісно підготовленого ґрунту й до збору, зберігання і переробки врожаю.

Ми готуємо фахівців-агрономів на основі модерних досягнень, яких вимагає сучасний ринок. Навчання передбачає опанування як класичних підходів у агрономії, так і застосування новітніх розробок: високоточного землеробства, GIS-технологій, GPS-навігації, комп'ютерного моделювання для підвищення урожайності з мінімальними втратами та незначним впливом на довкілля.
Для цього університет використовує як наявну власну матеріальну базу, так і потужні зв'язки з найуспішнішими аграрними підприємствами України, з якими укладено договори про співпрацю. Ми активно впроваджуємо та розвиваємо елементи дуальної освіти, коли на виході формується фахівець зі знаннями і вміннями, потрібними конкретному роботодавцю.

Тому запрошуємо випускників шкіл та усіх, хто хоче здобути сучасну аграрну освіту, до Черкаського національного!

Підготовка фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

У процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:

 • отримати знання про найсучасніші аграрні технології;
 • пройти практику на базі прогресивних сільськогосподарських підприємств, державних органів влади та за кордоном;
 • безпосередньо спілкуватися з роботодавцями, що використовують високотехнологічні підходи виробництва;
 • гнучко планувати власну освітню траєкторію;
 • забезпечити частину навчальних кредитів у інших закладах освіти (України та закордонних) або отриманих у неформальній освіті;
 • брати участь у Всеукраїнських і міжнародних конференціях та семінарах;
 • поєднувати навчання і роботу завдяки впровадженню елементів дуальної освіти


Випускники можуть працювати в таких установах, підприємствах і організаціях:

 • Державні органи влади, що забезпечують реалізацію державної аграрної політики;
 • аграрні підприємства усіх форм власності;
 • науково-дослідні установи аграрного спрямування;
 • інспекції з контролю за використанням та охороною земель, захисту рослин;
 • установи охорони родючості ґрунтів;

Посади, які можуть займати випускники:

 • головний агроном сільськогосподарського підприємства;
 • науковий співробітник;
 • агроном-технолог сільськогосподарського підприємства з виробництва і зберігання продукції рослинництва;
 • консультант з питань аграрної політики;
 • керівник сільськогосподарського підприємства.
Форма навчання – денна.
Тривалість навчання – 3 роки і 10 місяців.
БЮДЖЕТ:
1) Національний мультипредметний тест:
 • українська мова: 20 завдань,
 • математика: 20 завдань,
 • історія України: 20 завдань.
2) Мотиваційний лист.
КОНТРАКТ:
1) Мотиваційний лист.
Вступ на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється як на місця держзамовлення, так і за кошти фізичних та / або юридичних осіб.
 • Вартість навчання на бакалаврській програмі для вступників у 2022 році буде складати 23100 грн. за один рік.
 • Вартість навчання на магістерській програмі для вступників у 2022 році буде складати 33000 грн. за один рік.