Кафедра біології, екології та агротехнологій є випусковою у складі ННІ природничих та аграрних наук університету та готує висококласних фахівців за трьома спеціальностями: 091 Біологія, 101 Екологія і 201 Агрономія.

Колектив кафедри сформувався за принципом професіоналізму, відданості своїй справі та готовності до постійного удосконалення.

Професорсько-викладацький склад широко використовує новітні методики та технічні засоби навчання, застосовує сучасні підходи та технології викладання, зокрема з акцентом на практичність застосування знань та тісний зв’язок теорії з реальними умовами.

Практичне спрямування навчального процесу та фахові практики дають змогу студентам отримати ґрунтовні знання та по завершенню навчання швидко працевлаштуватися.

Широка тематика наукових інтересів викладачів кафедри дозволяє студентам обрати свій власний напрямок початкових досліджень та за бажанням – продовжити наукову діяльність після закінчення навчання.

Ми пишаємось рівнем родинних довірливих стосунків між викладачами і студентами, що традиційно склалися на кафедрі та завжди раді високим досягненням наших випускників.


Кафедра біології, екології та агротехнологій у сучасному вигляді була створена у 2018 році, проте історія її формування сягає початку існування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Підрозділ є правонаступником кафедр ботаніки і зоології, що функціонували з 1921 року і кафедри екології та агротехнологій, яка була створена 15 березня 2002 року.

Кафедру ботаніки на початку її створення очолювали Е. Г. Демчук (до 1937 р.), а потім – до вересня 1938 р. – Іван Павлович Охват. Пізніше, до вересня 1939 р. – канд. біол. наук, доцент Іван Опанасович Коломійцев (викладач ботаніки; був призначений на цю посаду після завершення аспірантури в Ленінграді; після ІІ світової війни – доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри фізіології рослин Київського університету).

У період 1946-1958 рр. завідувачем кафедри був Ю. В. Солодовник. Разом з ним почали працювати Яків Семенович Заверуха та Павло Михайлович Потульницький. Професор П. М. Потульницький згодом написав і видав підручник «Ботаніка: анатомія і морфологія», за яким навчалися студенти українських закладів вищої освіти не один десяток років.

У 1959-1961 рр. кафедру ботаніки очолював доцент М. І. Петруня, у 1961-1968 рр. – професор І. С. Сидорук, у 1968-1987 рр. – професор І.Г. Дерій.

На кафедрі ботаніки в різні роки також працювали доценти О. Н. Моляка, З. С. Діденко, І. Д. Середа, М. І. Петруня, П. П. Гладкий, А. А. Гичко, І. А. Шутенко. Слід відмітити плідну наукову діяльність доцента Олександри Никифорівни Моляки, яка впродовж багатьох років вивчала водну флору та рослинність долини р.Рось. Її учні, тоді ще студенти, В. А. Соломаха і Д. В. Дубина продовжили справу свого вчителя і стали знаними в Україні ботаніками – докторами біологічних наук, співробітниками Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.

Кафедру зоології з початку її створення очолював П. П. Орлов, безпосередньо викладаючи курси зоології та дарвінізму. Асистентом на кафедрі працювала й випускниця біологічного факультету Харківського університету Т. П. Столяренко. Кафедра також забезпечувала викладання фізіології та анатомії людини, яку викладав запрошений лікар-ветеринар П. С. Бойко, а штатним викладачем фізіології людини була Т. Г. Брезгунова. Геологію кілька років викладав київський викладач О. С. Артюх, а в 1938-1941 рр. цю дисципліну вела В. С. Довбня.

Протягом 1950-1966 рр. завідувачем кафедри зоології був доцент Дмитро Іванович Кузнєцов (1902-1984). У цей період, протягом 1958-1960 рр., на кафедрі працював відомий зоолог, професор Г. М. Гассовський. Важливу роль у подальшому розвитку підрозділу відіграла постать Сергія Левовича Самарського (1915–1998), який переїхав працювати до Черкас з Одеського державного університету ім. І. І. Мечнікова у 1961 р. У 1966 р. його обирають завідувачем, ким він працював до 1977 р. У 1963 р. на кафедрі відкрито аспірантуру із зоології. Під керівництвом С. Л. Самарського було розгорнуто масштабні зоологічні дослідження, підтримувались тісна співпраця з ученими Академії наук УРСР. Було суттєво зміцнено матеріально-технічну базу кафедри, розширено колекцію зоологічного музею. Зоологічна наукова школа, що охоплювала найрізноманітніші напрями, стала визначним явищем в українській науці. Через аспірантуру Сергій Левович підготував 23 кандидати біологічних наук, які згодом працювали в різноманітних закладах вищої освіти та науково-дослідних установ різних республік СРСР. С. Л. Самарський зробив вагомий внесок у справу підготовки вчительських кадрів, адже він є автором низки підручників і посібників для студентів та вчителів. Серед них – широко відомий перший в Україні україномовний підручник «Зоологія хребетних» (1976).

Протягом 1977-1988 рр. кафедрою зоології завідувала канд. біол. наук, доцент Ніна Трохимівна Нікітченко. У різні роки на кафедрі також працювали доценти Г. З. Козлова, А. С. Горбенко та ін.

У 1987 р. кафедри ботаніки та зоології було об’єднано в кафедру біології, яку до 2004 р. очолювала канд. біол. наук, доцент Галина Павлівна Олійник, а згодом – канд. біол. наук, доцент Тетяна Олександрівна Мельник.

У 2002 році на базі кафедри біології було відкрито кафедру екології та основ сільського господарства та вперше здійснено набір студентів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Кафедру очолив докт. с.-г. наук, професор, академік УААН Михайло Іванович Бащенко. Протягом 2006-2015 рр. завідувачем був доктор с.-г.наук професор Володимир Якович Білоножко. За його активної участі розвивається агробіологічний напрямок досліджень, він є автором понад 100 наукових та навчально-методичних видань, а також 8 патентів.

З червня 2015 року кафедру екології та агротехнологій, а з 2018 року – об’єднану кафедру біології, екології та агротехнологій очолює Олександр Васильович Спрягайло – кандидат біологічних наук, дендролог, ініціатор створення ряду природно-заповідних об’єктів на теренах Черкащини.