Освіта: У 1977 році закінчив природничий факультет Черкаського державного педагогічного інституту імені 300-річчя воз’єднання України з Росією за спеціальністю «Біологія та хімія».

Початок роботи в університеті: Галаган Ростислав Левкович розпочав трудову діяльність у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького у 1974 році. Працював на посадах інженера комп'ютерного класу, лаборанта, викладача, старшого викладача кафедри хімії та наноматеріалознавства.

З 1998 року переведений на посаду асистента кафедри хімії. З 1999 по 2019 рр. – старший викладач кафедри хімії та наноматеріалознавства.

Навчальна робота: Викладав інформатику, фізико-хімічні методи аналізу, комп'ютерне моделювання хімічних процесів, моніторинг довкілля, фізичні методи дослідження.

Наукова робота: Має 15 патентів, з яких 9 на корисні моделі і 6 на винаходи.

Головними науковими інтересами є: синтез та дослідження властивостей синтетичних гумінових речовин; наночастинки металів у розчинах і наночастинки металів у складі метал-карбонових композитів; розвиток нового методу електро-хімічних досліджень «Обернено-похідна хронопотенціометрія».

У творчому доробку Галагана Р.Л. понад 150 публікацій, навчально-методичних посібників, а також наукові статті у рецензованих журналах і тези. Є активним учасником науково-практичних конференцій різного рівня, проектів за рахунок державного бюджетного фінансування.

Бере участь у роботі наукових семінарів кафедр хімії та наноматеріалознавства, фізики.