НЕ ПРОСТО ПРОФЕСІЯ -

ПОКЛИКАННЯ !!!


Перша професія, що приходить в голову при слові «ХІМІЯ» - це викладач хімії. Спеціаліст, який поєднує досконале знання предмета з володінням методикою викладання і навичками педагогічної діяльності може знайти роботу в школі, коледжі, вузі або в інших науково-педагогічних установах.

Вступаючи в ЧНУ імені Богдана Хмельницького на спеціальність Середня освіта (Хімія) з метою стати вчителем хімії, ви вибираєте професію, з якою легко знайдете роботу і будете соціально захищені !!!

Конкурентні переваги:
  1. Наші випускники плідно працюють у школах і ВНЗ України, у НДІ, виробничих та експертних лабораторіях, у структурі МВС, на промислових підприємствах, займають керівні посади у системі освіти тощо.
  2. Спеціальність забезпечує також підготовку магістрів, що мають право викладати хімію у ВНЗ, а також працювати у різних наукових установах.
  3. Набір студентів здійснюється на бюджетній і контрактній основі.
  4. Можливість участі у міжнародних освітніх програмах подвійного диплома.
Середовище. Студенти стають частиною ЧНУ, науково і творчо зростають. Цікаве, живе студентське життя, зустрічі з відомими людьми.
Міждисциплінарність. Завдяки широкому меню дисциплін вільного вибору і можливості здійснення вільного вибору, студенти освітньої програми можуть обирати для вивчення навчальні курси зі сфери ІТ, психології, політології, економіки, охорони здоров’я, журналістики та ін.
Практичне навчання. Ми робимо особливий акцент на загальних знаннях і вміннях, розвитку критичного і творчого мислення, практикуємо інтерактивні методи викладання з елементами онлайн-навчання, переважання семінарських занять та творчих завдань.
Міжнародність. Можливість участі у міжнародних освітніх програмах подвійного диплома: «2 диплома — ключ до професійної мобільності»;
Іноземні мови. В ЧНУ студенти мають можливість вдосконалити іноземну мову, слухати лекції іноземною мовою.
Працевлаштування. Затребувана спеціальність на сучасному ринку праці. Широкий спектр сфер працевлаштування.
1) Науково-педагогічні установи; заклади вищої освіти різних форм власності.
2) Загальноосвітні навчальні заклади, гімназії, ліцеї, профтехучилища, технікуми, коледжи.
3) Заклади загальної середньої, позашкільної освіти: гуртки, центри науково-технічної творчості, науково-дослідної роботи школярів тощо.

Професійні назви робіт:

1) педагогічний працівник (викладач середніх навчальних закладів; професіонали в галузі методів навчання; викладач професійно-технічного навчального закладу; вчитель загальноосвітнього навчального закладу; методист заочних шкіл і відділень; вихователь-методист).
2) спеціаліст в системі освіти (будь-яка посада в системі освіти та посади держслужбовців у органах місцевої влади, що вимагають наявності педагогічної освіти; фахівець з хімічної освіти, консультант, спеціаліст державної служби).


Спеціальність забезпечує також підготовку магістрів, що мають право викладати хімію у вищих навчальних закладах, а також працювати у різних наукових установах (інженер або лаборант виробничих, експертних або науково-дослідних установ та лабораторій тощо).
Форма навчання – денна.
Тривалість навчання – 3 роки і 10 місяців.
БЮДЖЕТ:
1) Національний мультипредметний тест:
  • українська мова: 20 завдань,
  • математика: 20 завдань,
  • історія України: 20 завдань.
2) Мотиваційний лист.
КОНТРАКТ:
1) Мотиваційний лист.
Форма навчання – денна.
Тривалість навчання – 1 рік і 4 місяці.
БЮДЖЕТ
Фаховий іспит з хімії та мотиваційний лист
КОНТРАКТ
Мотиваційний лист
Вступ на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється як на місця держзамовлення, так і за кошти фізичних та / або юридичних осіб.
  • Вартість навчання на бакалаврській програмі для вступників у 2022 році буде складати 23100 грн. за один рік.
  • Вартість навчання на магістерській програмі для вступників у 2022 році буде складати 33000 грн. за один рік.