Освіта: Кандидат хімічних наук. Диплом ДК 052989 від 27 травня 2009 року. Рік захисту 2008 рік. Шифр і назва спеціальності фізична хімія 02.00.04. Тема Фізико-хімічні властивості наноструктурованих металевих електродів на основі нікелю у процесах електровідновлення. Доцент по кафедрі загальної та неорганічної хімії. Диплом 12 ДЦ № 025949від 01 липня 2011 року.

Початок роботи в університеті: 01.10.1991р.– Черкаський педагогічний інститут імені 300-річчя возз`єднання України з Росією на посаді асистента-стажиста кафедри загальної хімії.

Профілі у наукових базах даних:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9JvOMwQAAAAJ&hl=uk

Навчальна робота: фізична хімія 3 курс 102-Хімія; фізична хімія 3 курс 014.05 - Cередня освіта (Хімія); колоїдна хімія 3 курс 102-Хімія; колоїдна хімія 3 курс 014.05 - Cередня освіта (Хімія); основні поняття та закони хімії 1 курс 102-Хімія; основні поняття та закони хімії 2 курс Cередня освіта (Хімія).

Наукова робота:

Основні наукові публікації:

1) Б.П.Мінаєв, О.І.Аксіментьєва, О.А. Лут, О.П.Шевченко. Електрохімічне окиснення метіоніну на ацетатному фоновому розчині // УХЖ.- 2017, Т. 83, № 9.- С.106-112.

2) О. С. Погребняк,Б. П. Мінаєв,О. П. Шевченко, О. А. Лут. Спектрофотометричне визначення броматів 2-бромо-N,N-діметиланіліном. Питання хімії та хімічної технології. – 2021. – № 2. – С. 104–109.

3) Б. П. Мінаєв,О.І. Аксіментьєва, О. А. Лут, О. П. Шевченко,О. С. Погребняк.Електрохімічне окиснення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах на основі нікелю з додатково осадженою платиною. Питання хімії та хімічної технології. – 2021. – № 2. – С. 73–80.

4) Б.П. Мінаєв, О.І.Аксіментьєва, О.А.Лут, О.П.Шевченко Електрохімічне окиснення тирозину в кислому середовищі // Питання хімії та хімічної технології. - 2019. - № 5. - С. 77-83.

5) Shevchenko A. P. Reduction of Chloroacetic Acid on Nanostructured Nickel Electrodes. A. P. Shevchenko, E. I. Aksimentyeva, and E. A. Lut. // Russian Journal of Electrochemistry, 2015, Vol. 51, No. 11, pp. 1041–1045. Original Russian Text © A.P. Shevchenko, E.I. Aksimentyeva, E.A. Lut, 2015, published in Elektrokhimiya, 2015, Vol. 51, No. 11, pp. 1177–1181.

Підручники, посібники, монографії:

1. Лут О.А. «Робочий зошит з курсу «Неорганічна хімія»: Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу за напрямком підготовки 6.040201-Біологія денної форми навчання (1 частина) / О.А. Лут, В.І. Бойко, О.П. Шевченко // Черкаси: ФОП Белінська О.Б. 2014. – 66 с. (2,75 др.арк.)

2. Лут О.А. «Робочий зошит з курсу «Неорганічна хімія»: Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу за напрямком підготовки 6.040201-Біологія денної форми навчання (2 частина) / О.А. Лут, В.І. Бойко, О.П. Шевченко // Черкаси: Вид. відділ дизайнерської групи «8 колір», 2014.- 90 с. (4 др.арк.)

3. Білий О.В. Робочий зошит з курсу «Фізична хімія»: Навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.040101 – Хімія денної форми навчання / О.В. Білий, О.П. Шевченко, О.С. Погребняк. – Черкаси: Видавничий відділ дизайнерської групи «8 колір», 2014. – 131 с. (3,67 др.арк.).

4. Шевченко О.П. Навчально-методичний посібник з курсу фізична та колоїдна хімія / О.П. Шевченко, О.С. Погребняк. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 79 с. (3,49 др. арк.).

5. Шевченко О П. Робочий зошит з курсу «Колоїдна хімія» : Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу за напрямком підготовки 6.040101 / О. П. Шевченко, О. С. Погребняк. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – 59 с. (2,11 др. арк.).

6. Шевченко О П. Робочий зошит з курсу «Фізична хімія» : Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу за напрямком підготовки 6.040101 / О. П. Шевченко, О. С. Погребняк. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – 132 с. (4,07 др. арк.).

7. Шевченко О.П. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт / О.П. Шевченко, О.А. Лут, В.О. Мінаєва. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2013. – 20 с. (1,0 др.арк.)

Патенти:

1. Патент України на корисну модель № 65397 «Спосіб одержання нано-структурованого катодного матеріалу на основі нікелю для електрохімічного виділення водню» від 12.12.2011 р. Шевченко О.П., Аксіментьєва О.І., Лут О.А., Білий О.В.

2. Пат. 52560 Україна, МПК G01N27/48. Спосіб вольтамперометричного визначення вітаміну В1 (тіамін броміду) у водних розчинах / Аксіментьєва О.І., Шевченко О.П., Лут О.А.; № u201003765; опубл. 25.08.2010. Бюл. № 16.

Підвищення кваліфікації: Черкаський науково-дослідний криміналістичний центр МВС Українив Черкаській області, (Україна)

Тема: Дослідження електрохімічного процесу окиснення тирозину з використанням вольтамперометрії з лінійною розгорткою потенціалу та газового хроматографа,спектрофотометра

Дата проходження 31.05.2019.