МРІЙ…
НАВЧАЙСЯ…
ДОСЛІДЖУЙ…
ЗРОСТАЙ…
РАЗОМ З НАМИ !!!

Склад кафедри

Наукова діяльність

Історія кафедри

Положення про кафедру

Лабораторії

Фотогалерея

Випускники кафедри

Контакти

102 "Хімія" (бакалавр)

ОПП 2021 , ОПП 2022

ОПП 2023

102 "Хімія" (магістр)

ОПП 2021 , ОПП 2022

ОПП 2023ОПП 2024

014 Середня освіта (Хімія) (магістр)

ОПП 2021 , ОПП 2022

ОПП 2023ОПП 2024

102 Хімія (бакалавр)

НП 2021 , НП 2022

НП 2023

102 Хімія (магістр)

НП 2021 , НП 2022

НП 2023

014 Середня освіта (Хімія) (магістр)

НП 2021 , НП 2022

НП 2023


Кафедра хімії та наноматеріалознавства – важливий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук. Свою історію вона бере від початку існування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Підготовка фахівців-хіміків розпочалася ще в далекому 1921 році в Черкаському інституті народної освіти. Ще в довоєнні роки було створено кафедру хімії (на якій працював доцент П. П. Корнієнко). У 1933 році Черкаський інститут соціального виховання було реорганізовано в Черкаський державний педагогічний інститут, в якому створено три факультети. Природничий факультет очолив Петро Петрович Орлов (1899–1991). З’явились кафедри зоології, ботаніки та хімії.

Кафедру хімії до 1941 року очолював Арон Ісакович Крутман. Окрім нього, на кафедрі працювали доцент Олександр Петрович Лапа (неорганічна та аналітична хімія), у 1940-1941 рр. професор Несмелов-Януковський та інші викладачі.

У післявоєнний період суттєво підсилили кадровий потенціал кафедри хімії випускники Чернівецького університету, які в різні роки приїхали працювати до Черкас. Це Онуфрій Васильович Білий, Володимир Матвійович Найдан, Людмила Михайлівна Біла і Віра Іванівна Бойко.


Кафедру хімії тривалий час очолював О. В. Білий (1968-1974, 1985-2015); протягом 1974-1983 рр. був проректором з навчальної роботи інституту. Він є автором і співавтором семи навчальних посібників; під його керівництвом на кафедрі сформувалась наукова школа дослідження електродних процесів, захищено три кандидатські дисертації. Внаслідок зростання кількості працівників кафедри хімії, розвитку її наукового потенціалу, в 1985 р. на її базі було створено дві кафедри – загальної та неорганічної хімії (очолив професор О. В Білий) й органічної і біологічної хімії (очолив професор В. М. Найдан).
Під керівництвом В. М. Найдана сформувалась наукова школа, що досліджувала синтез, будову, реакційну здатність органічних сполук, а також діазореакції з ненасиченими сполуками. Було захищено дві кандидатські дисертації. Вагомі наукові здобутки мала доцент кафедри загальної та неорганічної хімії, відмінник освіти України Анна Савівна Сегеда. Вона підготувала та видала друком понад 20 навчальних та навчально-методичних посібник.
У 1983 р. на базі природничого факультету вперше в Україні розпочали підготовку вчителів хімії та обслуговуючої праці. Останній випуск за цією спеціальністю був здійснений у 2002 р.

Під керівництвом доцента Андрія Кириловича Грабового активно проводились наукові дослідження з методики викладання хімії.

Знаковим для подальшого розвитку наукових досліджень в галузі хімії став перехід у 2007 р. до Черкаського національного університету доктора хімічних наук, професора Бориса Пилиповича Мінаєва (1943 р.н.). Він обіймає посаду завідувача кафедри органічної хімії, а згодом – кафедру хімії та наноматеріалознавства (до 2021 р.).
Під керівництвом Б. П. Мінаєва формується та активно розвивається наукова школа в галузі квантової хімії. Налагоджується активна співпраця з науковими та освітніми установами Росії, Швеції, Китаю, Румунії, Казахстану, Японії, Кореї, Фінляндії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Литви, Данії та ін. Результати наукових досліджень Б. П. Мінаєва та його учні публікують у провідних наукових журналах світу.
У 2011 р. Б. П. Мінаєв отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а в 2019 р. нагороджений престижною нагородою «Web of Scienca Awards 2019».

Загалом під керівництвом Б. П. Мінаєва виконано та захищено 16 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, 4 дисертаційних роботи на здобуття наукових ступенів доктора хімічних наук (3) та доктора фізико-математичних наук (1).

На кафедрах хімічного спрямування на рубежі тисячоліть працювали також доценти Бойко В. І., Грабовий А. К., Карловська Н. Є., Нінова Т. С., Біла Л.М., Мінаєва В.О., Погребняк О. С., Сегеда А. С., Фесак О. Ю., Бочарнікова В. М., Шевченко О. П., Лут О. А., Шафорост Ю. А., ст. викладачі Найдан Г. Д., Галаган Р. Л., Ситник А. Д., Юхимук С. Г., Водоп’ян В. В., Нелень Т. І.

Впродовж всього часу існування кафедр хімічного напрямку ефективну навчальну і наукову роботу забезпечував високопрофесійний корпус лаборантів у складі: Ванцак О. М., Верьовкіної М. І., Степаненко А. В., Цеменко А. І., Беценка М. Г., Пилипенко Н. С., Пенькової В. Г., Литвин Н. М., Домбровської Т. М., Черкасової С. В., Гладкової С. О., Чамари Л. Є., Костелецької Л. Г., Гвоздик Л. В., завідувача лабораторії Тульвінської М. П.
Спливають роки. З часу заснування нашої кафедри вже минуло 100 років. Сьогодні на кафедру прийшла молодь, активна, талановита, з чудовими навичками користування новітніми комп’ютерними технологіями, прекрасним знанням англійської, великим бажанням зробити свій внесок у розвиток хімічної науки.
Розвитку хімічної освіти на Черкащині сприяє кафедра хімії та наноматеріалознавства ННІ природничих та аграрних наук ЧНУ імені Богдана Хмельницького, що є осередком хімічної підготовки студентів-бакалаврів, магістрів. Сучасна кафедра визнана фахівцями одним із найкращих науково-дослідницьких колективів відповідної галузі в Україні.

Сьогодні кафедра хімії та наноматеріалознавства є випускаючою кафедрою за спеціальністю 102 «Хімія» галузі знань 10 «Природничі науки» та за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. За обома спеціальностями кафедра має ліцензії на навчання за двома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр. За спеціальністю хімія ще і PhD.
На кафедрі працює заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Мінаєв Б.П., 8 доцентів, лаборанти та наукові співробітники. Кафедра дбає про те, щоб студенти мали змогу застосовувати свої знання на практиці, готувати і презентувати власні наукові проекти, які можуть зацікавити потенційних роботодавців, партнерів та спонсорів.

Розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення навчального процесу відбуваються за участі навчально-допоміжного складу кафедри під керівництвом завідувача лабораторії Тульвінської М. П.

На кафедрі застосовуються, як традиційні форми організації навчального процесу (лекційні, лабораторно-практичні заняття, консультаційні курси), так і домашні індивідуальні завдання, самостійна робота під керівництвом викладача, індивідуальні консультації. Для більшості викладачів кафедри лекційні заняття – це один з засобів спрямувати зусилля студентів на інтенсивну і творчу самостійну роботу. Під час викладання окремих дисциплін до навчального процесу залучаються фахівці-практики.

На лабораторно-практичних заняттях викладачі намагаються створити всі умови для інтенсивного процесу самостійної творчості студентів.
Організація навчального процесу на кафедрі постійно удосконалюється та розвивається відповідно до змін навчальних планів. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно оновлює методичне забезпечення навчання, модернізує лекційний курс, створює оптимальні умови для самостійної роботи студентів.

Наукові дослідження викладачів кафедри охоплюють широке коло хімічних, технологічних, екологічних та педагогічних проблем. Кафедрою постійно проводиться робота з підвищення іміджу університету та розширенню зв’язків.

Наукові роботи школярів протягом декількох років одержують призові місця на різних Всеукраїнських конкурсах. Крім того, кафедра регулярно допомагає як обласному, так і міському департаментам освіти, у проведенні міських та обласних олімпіад, постійно співпрацює з інститутом підвищення кваліфікації вчителів. Учні, з якими проводили заняття викладачі кафедри неодноразово займали призові місця навіть на всеукраїнському рівні.

Кафедра є осередком хімічної підготовки студентів-бакалаврів, магістрів. Забезпечує трьохступеневу підготовку за спеціальністю 102 «Хімія» та двохступеневу підготовку за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хімія)».


Спеціальність "102 Хімія"


  • бакалавр хімії;
  • магістр хімії;
  • PhD хімії.


Спеціальність "014 Середня освіта (Хімія)":

  • Бакалавр середньої освіти (хімія). Вчитель хімії базової школи
  • Магістр середньої освіти (хімія). Вчитель хімії. Викладач хімії закладів вищої освіти.