к.х.н., доцент, завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства


Заслужений діяч науки і техніки України
доктор хімічних наук, професор кафедри хімії та наноматеріалознавствак.х.н., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавстваК.х.н., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавствак.х.н., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавстваК. х. н., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства


К.х.н., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства
к.х.н., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства


к.х.н., доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства
К.х.н., науковий співробітник
Лаборант кафедри хімія та наноматеріалознавства
Лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства
Завідувач лабораторіями кафедри хімії та наноматеріалознавства

старший лаборант кафедри хімії та наноматеріалознавства